Xuất bản thông tin

null Phú Hựu ra mắt Câu lạc bộ Hội Nông dân với ứng dụng công nghệ thông tin

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Phú Hựu ra mắt Câu lạc bộ Hội Nông dân với ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày 26/10/2021, Xã Phú Hựu đã tổ chức ra mắt CLB Hội Nông dân với ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp, tại ấp Phú Hưng.

Ảnh ra mắt Câu lạc bộ

Bước đầu, CLB được thành lập có 09 thành viên tham gia sinh hoạt, định kỳ 3 tháng 1 lần. Thông qua các thiết bị di động và máy tính, các thành viên sẽ cung cấp, chia sẻ những thông tin, các ứng dụng khoa học, công nghệ, những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp trên các trang mạng internet, qua đó chọn lựa những ứng dụng, những mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao, phù hợp để áp dụng vào sản xuất thực tế tại địa phương.

Được biết, đây là CLB Hội Nông dân với ứng dụng công nghệ thông tin đầu tiên của xã Phú Hựu và trên địa bàn huyện Châu Thành./.

Đăng Phúc