Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện (từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện (từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 13 tháng 12 năm 2021 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực từ Cầu Bà Nhiên đến chợ Tân Phú Trung thuộc xã Tân Phú Trung

14/12/2021

Từ 06 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Phân đoạn 474-11

2

Khu vực Cả Trinh thuộc xã An Khánh

15/12/2021

Từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Cả Trinh

3

Khu vực Cồn An Hòa thuộc xã An Nhơn

17/12/2021

Từ 06 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Phân đoạn 475-10/3-2

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực huyện Châu Thành