Xuất bản thông tin

null Những cách làm hiệu quả trong thực hiện đại đoàn kết dân tộc ở thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Những cách làm hiệu quả trong thực hiện đại đoàn kết dân tộc ở thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Lê Thị Thanh Kiều, Khoa Lý luận cơ sở

 

Thị trấn Sa Rài là trung tâm chính trị - kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện Tân Hồng và có tổng diện tích tự nhiên là 7,7km2. Phía Đông giáp xã Tân Thành B, Bắc giáp xã Bình Phú, Tây và Nam giáp xã Tân Công Chí. Kinh tế chủ yếu là tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và sản xuất nông nghiệp. Thị trấn được chia thành 3 khóm gồm Khóm 1, Khóm 2 và Khóm 3. Đến cuối năm 2021, thị trấn có tổng dân số là 11.339 người/2.450 hộ. Trong tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, nhưng thị trấn đã đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết về phát triển kinh tế, ổn định xã hội và đời sống nhân dân địa phương. Thành công này xuất phát từ việc phát huy sức mạnh của sự đồng thuận “ý Đảng, lòng dân” qua những cách làm hiệu quả, cụ thể như:

Trước hết, đảm bảo đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ làm hạt nhân xây dựng khối đại đoàn kết ở thị trấn. Qua đó, xây dựng Đảng được chú trọng thực hiện đồng bộ, nhất là tư tưởng và đạo đức. Công tác quán triệt, giáo dục tư tưởng cho đảng viên về chấp hành tổ chức, về giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng được thực hiện định kỳ trong họp lệ chi bộ và đảng viên tự nguyện đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,… Đây là cơ sở để tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, từ đó, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Thứ hai, đẩy mạnh thực hiện phát huy dân chủ, phát huy vai trò phản biện xã hội và tiếp thu ý kiến người dân. Vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp tổ chức để Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tiếp công dân tại cơ quan. Ngoài ra, trong năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021, Mặt trận Tổ quốc phối hợp tổ chức 03 lượt để Lãnh đạo Thị trấn và cán bộ chuyên môn đối thoại với đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Có trên 127 lượt người dự; 15 ý kiến, kiến nghị. Tất cả ý kiến được trả lời và giải đáp.

Thứ ba, chú trọng phân công, phối hợp nhịp nhàng giữa Đảng bộ, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Định kỳ hàng tuần, Lãnh đạo thị trấn họp giao ban triển khai công tác tuần và kịp thời rút kinh nghiệm trong cuộc họp tuần tiếp theo. Vì vậy, những điểm nghẽn khi thực hiện nhiệm vụ được tháo gỡ kịp thời. Chính vì vậy, đảm bảo những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021 như: triển khai lấy ý kiến Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc tổ chức công tác bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026,.... Ngoài ra, hiệu quả các phong trào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thị trấn, nhất là phát huy vai trò điểm xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân” ở huyện Tân Hồng được thực hiện tốt.

Thứ tư, tổ chức và vận động đông đảo Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh bằng nhiều hình thức phong phú. Trong đó, tiêu biểu như cuộc vận động phát huy vai trò của nhân dân xây dựng chính quyền. Cuộc vận động thu hút đông đảo nhân dân tham gia, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, tổ chức triển khai 139 cuộc tuyên truyền công khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các dự toán, quyết toán ngân sách, giải quyết các thủ tục hành chính của thị trấn, có 6.279 người tham dự. Hình thức tuyên truyền phong phú qua đài truyền thanh, họp chi, tổ hội, Tổ nhân dân tự quản.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Chung tay xây dựng đô thị văn minh” Được thực hiện thường xuyên, đồng bộ. Qua đó, vận động nhân dân hiến 8.970m2 đất làm đường, cống và vỉa hè, trồng hoa trên các tuyến đường Lý Thường Kiệt, đường Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Văn Trỗi. Hiện nay, việc chăm sóc và giữ gìn vẻ mỹ quan trên các tuyến đường này được duy trì tốt.

Ngoài ra, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” mang lại hiệu quả quan trọng là góp phần thực hiện xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống người dân. Bằng những việc làm thiết thực như hỗ trợ nhà ở, vận động an sinh xã hội, quỹ vì người nghèo,…các tổ chức chính trị - xã hội đã huy động nguồn xã hội hóa rộng rãi giúp đỡ hội viên và người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021, xây dựng được 09 căn nhà Đại đoàn kết với trị giá 1.125.000.000 đồng; 01 căn nhà nghĩa tình đồng đội trị giá 130 triệu; Vận động an sinh xã hội được 2.358 suất, tổng trị giá 605.420.000 đồng; Vận động quỹ “Vì người nghèo” được tổng số 85.000.000 đồng. Hoặc phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tếqua thực hiện mô hình tuyến đường xanh sạch đẹp, làm cột cờ, thờ ảnh Bác. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động đoàn kết để bảo đảm an ninh trật tự tại 51 Tổ Nhân dân tự quản, 02 câu lạc bộ (gồm câu lạc bộ “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” của Ban trị sự Phật giáo Việt Nam và câu lạc bộ “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và không tham gia các loại tệ nạn xã hội”) và 01 tổ xe honda ôm phòng chống tội phạm. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của Chi, tổ hội. Hiện nay, trên địa bàn Sa Rài thành lập 01 tổ (gồm 05 cửa hàng) duy trì bán hàng Việt.

Nổi bật trong thực hiện đại đoàn kết ở thị trấn Sa Rài là mô hình “Hộ gia đình phải có phương tiện chữa cháy của từng hộ gia đình” và ít nhất 03 hộ trang bị một bình chữa cháy tại Khóm 1. Mô hình được đánh giá mang lại hiệu quả cao, gắn kết các hộ gia đình trong Khóm. Tuy mới triển khai từ đầu năm nhưng đến cuối năm 2020 đã có 397/986 hộ dân tham gia, (đạt 40,2%). Hiện nay, tại 03 tổ phòng cháy chữa cháy/ 03 khóm duy trì tốt hoạt động, mỗi tổ có 5 thành viên.

Tóm lại, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng có những cách làm hiệu quả trong chiến lược đại đoàn kết - chủ trương xuyên suốt cả Đảng và Nhà nước ta. Hiệu quả của những cách làm xuất phát từ giữ gìn đoàn kết trong nội bộ Đảng, đến sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong hệ thống chính trị, sau đó lan tỏa đến các cuộc vận động trong toàn dân. Từ sự lan toả này, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng Nhân dân thị trấn Sa Rài đã đồng thuận và hăng hái cùng Đảng bộ tham gia các hoạt động để ổn định tình hình, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương với phương châm “đem tài dân, của dân, sức dân để làm lợi cho dân” và “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”./

Tài liệu tham khảo

1. Đảng cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

2. Đảng ủy thị trấn Sa Rài (2020): Số 22-BC/ĐU ngày 22/12/2020, Báo cáo kết quả hoạt động của đảng bộ năm 2020.

3. Đảng ủy thị trấn Sa Rài (2021): Số 37-BC/ĐU ngày 21/6/2021, Báo cáo kết quả hoạt động của đảng bộ 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021.

4. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021): Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị, Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

5. Ủy ban MTTQVN thị trấn Sa Rài (2020): Báo cáo số: 41/BC-MTTQBTT, ngày 25/11/2020, Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021.

6. Ủy ban MTTQVN thị trấn Sa Rài (2021): Báo cáo số: 54/BC-MTTQBTT, ngày 10/6/2021, Báo cáo kết quả thực hiện công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm 2021 và Chương trình phối hợp thống nhất hành động 06 tháng cuối năm 2021.