Xuất bản thông tin

null Đảng ủy Trường Chính trị Đồng Tháp tổ chức hoạt động về nguồn và trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo với Đảng ủy xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Đảng ủy Trường Chính trị Đồng Tháp tổ chức hoạt động về nguồn và trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo với Đảng ủy xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh

TS. Nguyễn Quốc Trung

Khoa Xây dựng Đảng

 

Thực hiện chương trình hành động năm 2022 của Đảng ủy trường Chính trị Đồng Tháp; thực hiện kế hoạch số 16-KH/ĐU của Đảng ủy trường Chính trị. Ngày 25 tháng 9 năm 2022, Đảng ủy trường Chính trị tổ chức hoạt động về nguồn và trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo với Đảng ủy xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Hình ảnh trao đổi Đảng ủy trường Chính trị và Đảng ủy xã Gáo Giồng

1. Hoạt động về nguồn của Đảng ủy trường Chính trị

Xuất phát từ yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, từ cuối năm 1955, Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định thành lập “Khung trường Đảng tỉnh”. Sau thời gian chuẩn bị, Tỉnh ủy Kiến Phong (nay là Tỉnh Đồng Tháp) đã quyết định mở lớp chính trị đầu tiên cho các đồng chí Bí thư chi bộ xã (thời gian 30 ngày) vào tháng 12 năm 1956, tại kinh Tư Thầy Cai, trên phần đất của ông Hai Thực, nay thuộc xã Gáo Giồng, huyện cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Nhằm giúp cho các đồng chí trong Đảng ủy trường có điều kiện tìm hiểu về nơi mở những lớp chính trị đầu tiên của trường, thăm lại gia đình ông Hai Thực nơi mở lớp chính trị đầu tiên của trường, nên Đảng ủy trường đã xây dựng kế hoạch về nguồn theo chương trình hành động năm 2022 của Đảng ủy.

Vì yếu tố thời gian, hiện nay gia đình ông Hai Thực không còn sinh sống tại nơi diễn ra những lớp học chính trị đầu tiên của trường, Tuy nhiên, việc tổ chức hoạt động về nguồn đã giúp cho các đồng chí Đảng ủy viên của Đảng ủy Trường hiểu được giá trị, ý nghĩa và thực tế về nơi mở những lớp chính trị đầu tiên của Đảng, góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống trường chính trị tỉnh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức và người lao động của trường trong giai đoạn hiện nay.

2. Trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy trường chính trị và Đảng ủy xã Gáo Giồng

Kết hợp với hoạt động về nguồn, Đảng ủy trường chính trị đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Đảng ủy xã Gáo Giồng trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trong buổi làm việc, Đảng ủy trường Chính trị và Đảng ủy xã Gáo Giồng đã trao đổi một số nội dung: Kinh nghiệm của Đảng ủy trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trong tâm của xã trong thời gian qua; Đảng ủy xã triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kinh nghiệm của Đảng ủy trong công tác quản lý đảng viên, đặc biệt là đảng viên đi làm ăn xa; Những kết quả đạt được trong công tác kết nạp đảng viên mới, những khó khăn, vấn đề đặt ra trong công tác kết nạp đảng; Đảng ủy xã lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, kết quả, thành tựu, những khó khăn; Công tác quản lý đảng viên, tổ chức sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ ấp, đặc biệt là các chi bộ có số đảng viên đông; Đánh giá về việc thực hiện nghị quyết 18 của Trung ương về sắp xếp tổ chức, tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức tại xã Gáo Giồng; Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, những mô hình hay về tổ chức sinh hoạt chi bộ, chủ yếu là sinh hoạt chuyên đề,…ngoài ra trong quá trình trao đổi, hai tổ chức cơ sở đảng đã trao đổi thêm một số vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo giữa hai tổ chức cơ sở Đảng, đồng chí Nguyễn Phước Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy trường Chính trị, Hiệu trường trường đã nhấn mạnh: buổi trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo giữa hai tổ chức cơ sở đảng đã diễn ra thiết thực, hiệu quả, nhiều ý kiến trao đổi đã đi vào trọng tâm và nêu ra được thực trạng một số vấn đề có tính thời sự ở cơ sở hiện nay, đồng thời, các ý kiến trao đổi cũng đề ra được những giải pháp thiết thực hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong thời gian tới.

Cùng với ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Phước Dũng, đồng chí Lê Chí Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Gáo Giồng cho rằng, buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm giưa Đảng ủy trường Chính trị và Đảng ủy xã Gáo Giồng diễn ra thiết thực, và có chất lượng. Hai tổ chức cơ sở Đảng đã có buổi trao đổi bổ ích, nhiều nội dung đã được trao đổi và hai bên có thể học tập kinh nghiệm của nhau trong tổ chức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ngoài việc tổ chức hoạt động về nguồn, trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ủy trường Chính trị và Đảng ủy xã Gáo Giồng còn tổ chức tham quan, trải nghiệm tham quan khu bảo tồn rừng tràm Gáo Giồng, được nghe thuyết minh về quá trình hình thành và phát triển khu bảo tồn.

Có thể nói, việc tổ chức hoạt động về nguồn, trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo với Đảng ủy xã Gáo Giồng, tham quan, trải nghiệm khu bảo tồn rừng tràm Gáo Giồng của Đảng ủy trường thật sự có ý nghĩa, thiết thực và góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viện, viên chức và người lao động của trường trong giai đoạn hiện nay./.