Lịch tuần

Lịch học tập tuần số 23-LHT/TCT (từ ngày 6/6/2022 đến ngày 12/6/2022)


Lịch học tập tuần số 22-LHT/TCT (từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022)


Lịch học tập tuần số 21-LHT/TCT (từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)


Lịch học tập tuần số 20-LTH/TCT (từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022)


Lịch học tập tuần số 19-LTH/TCT (từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022)


Lịch học tập tuần số 18-LHT/TCT (từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022)


Lịch hoc tập tuần số 17-LTH/TCT (Từ ngày 25/4/2022 - 01/5/2022)


Lịch học tập tuần số 16-LHT/TCT (từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022)


Lịch học tập tuần số 15-LHT/TCT (từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022)


Lịch học tập tuần số 14-LHT/TCT (từ ngày 4/4/2022 đến ngày 10/4/2022)


Lịch học tập tuần số 13-LHT/TCT (từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022)


Lịch học tập tuần số 12-LHT/TCT (từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022)


Lịch học tập tuần số 11-LHT/TCT (từ ngày 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022)


Lịch học tập tuần số 10-LHT/TCT (từ ngày 07/3/2022 đến ngày 13/3/2022)


Lịch học tập tuần số 09-LHT/TCT (từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/03/2022)


Lịch học tập tuần số 08-LHT/TCT (từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022)


Lịch học tập tuần 07-LHT/TCT (từ ngày 14/02/2022 đến 20/02/2022)


Lịch học tập tuần 04-LHT/TCT (từ ngày 24/01/2022 đến 30/01/2022)


Lịch học tập tuần 03-LHT/TCT (từ ngày 17/01/2022 đến 23/01/2022)


Lịch học tập số 49-LHT/TCT từ ngày 10/01/2022 đến 16/01/2022

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin