Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 192/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Lê Thị Bỉ, Thành phố Sa Đéc
2 191/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhúm, huyện Tháp Mười
3 220/UBND-TCD-NC 06/05/2020 Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Thu
4 219/UBND-TCD-NC 05/05/2020 Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Toàn, ngụ TT Thanh Bình, huyện Thanh Bình
5 594/VPUBND-TCD-NC 28/04/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Sanh, ngụ thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng
6 209/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Lê Thị Em, huyện Tháp Mười
7 206/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Trương Thị Thấy, huyện Tháp Mười
8 190/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hải, huyện Tháp Mười
9 204/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Ngô Văn Tiển, huyện Tháp Mười
10 189/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Anh Tuấn, huyện Tháp Mười
11 187/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lâm, huyện Tháp Mười
12 188/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Trần Văn Tuấn, huyện Tháp Mười
13 186/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Huỳnh Thị Loan, huyện Tháp Mười
14 185/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Lê Văn Lắm, huyện Tháp Mười
15 184/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Lương Văn Lâm, huyện Tháp Mười
16 183/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Bùi Thị Phấn, huyện Tháp Mười
17 192/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Lê Thị Bỉ, Thành phố Sa Đéc
18 178/UBND-TCD-NC 24/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Trần Thị Mãnh, huyện Tháp Mười
19 112/BC-CAT-PC01 16/04/2020 Báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Thảo Chi
20 702/UBND-TNMT 16/04/2020 Về việc xin mua nền tái định cư của ông Đỗ Hữu Hải, Đỗ Hữu Thái, ngụ phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh
21 132/UBND-TCD-NC 16/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Lê Thị Lan, ngụ xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh
22 133/UBND-TCD-NC 16/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Võ Văn Còn, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười
23 134/UBND-TCD-NC 16/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Trần Văn Thâu, ngụ xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh
24 135/UBND-TCD-NC 16/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Trần Văn Thạo, ngụ Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh
25 136/UBND-TCD-NC 16/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Võ Thị Đẹp, ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh
26 138/UBND-TCD-NC 16/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Trần Văn Chiêu, ngụ Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh
27 137/UBND-TCD-NC 16/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Trần Văn Thành, ngụ Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh
28 151/UBND-TCD-NC 16/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thảnh, ngụ ấp Bình Dân, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh.
29 139/UBND-TCD-NC 16/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Trần Văn Bền, ngụ Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh
30 152/UBND-TCD-NC 16/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Nguyễn Thị Là, ngụ ấp 1, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh.
31 162/UBND-TCD-NC 16/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Huỳnh Thị Mật, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh.
32 130/UBND-TCD-NC 14/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Văn Giàu, ngụ Phường 2, thành phố Cao Lãnh
33 125/UBND-TCD-NC 09/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nhẫn, huyện Tháp Mười
34 68/QĐ-UBND-NĐ 09/04/2020 Về việc hủy Quyết định giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Võ Văn Nhu với ông Nguyễn Thế Hưng cùng ngụ huyện Lai Vung
35 117/UBND-TCD-NC 03/04/2020 Về việc trả lời đơn của bà Võ Thị Bơi, huyện Tháp Mười
36 116/UBND-TCD-NC 03/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Trần Thị Mãnh, ngụ Khóm 2, Phường 2, thành phố Sa Đéc.
37 61/QĐ-UBND-NĐ 01/04/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Phát (lần 2)
38 57/QĐ-UBND-NĐ 31/03/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thùy Trang (người thừa kế hợp pháp của bà Nguyễn Thị Ri) (lần 2)
39 59/QĐ-UBND-NĐ 31/03/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Bạch Ngọc (lần 2)
40 58/QĐ-UBND-NĐ 31/03/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Cương (lần 2)
41 09/TB-UBND 25/03/2020 V/v không thụ lý giải quyết tố cáo đơn ông Phùng Văn Út Ngoan, ngụ ấp K12, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông
42 01/CV-CCTHADS 10/03/2020 Về việc trả lời đơn bà Nguyễn Thị Thúy
43 49/TA-P.KTVN&THA 21/01/2020 V/v trả lời đơn ông Lê Văn Hoàng
44 214/TA-PKTNV&THA 23/03/2020 V/v trả lời đơn ông Nguyễn Văn Trường
45 43/QĐ-UBND-NĐ 16/03/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Sĩ (lần 2)
46 42/QĐ-UBND-NĐ 16/03/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Hồ Trí Dũng (lần 2)
47 41/QĐ-UBND-NĐ 16/03/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Mai Thị Minh Trinh (lần 2)
48 40/QĐ-UBND-NĐ 16/03/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Lê Bảo Ngọc (lần 2)
49 01/VPUBND-NC 05/01/2013 Báo cáo kết quả xử lý đơn ông Huỳnh Văn Truyện

Danh mục chính Menu