Xuất bản thông tin

null Thông báo tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Lấp Vò đến hết ngày 15/9/2021