Xuất bản thông tin

null Thông báo Về việc công khai số điện thoại đường dây nóng của Sở Khoa học và Công nghệ

Chi tiết bài viết THÔNG BÁO

Thông báo Về việc công khai số điện thoại đường dây nóng của Sở Khoa học và Công nghệ

Nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các thông tin liên quan đến hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ,

Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh như sau:

- Số điện thoại: 0853.115. 299

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Thái Bình – Chánh Văn phòng

- Địa chỉ email: ntbinh0311@gmail.com

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị và người dân được biết, liên hệ khi cần./.