Xuất bản thông tin

null Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

Chi tiết bài viết Thông báo

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.​

Mời xem chi tiết tại đây.