Xuất bản thông tin

null Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2022- 2024

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2022- 2024

Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/ĐTN, ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Chính trị và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp, sáng ngày 17/3/2022 Chi đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Minh Hiếu, Đảng ủy viên phụ trách công tác đoàn thể, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Trung, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh.

Trong nhiệm 2019 - 2022, Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Trường Chính trị luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, sẵn sàng tình nguyện thực hiện những nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên. Chính vì vậy, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Trường diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức đã thu hút và mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức Đoàn đã thể hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, chức năng là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên. Chi Đoàn cũng đã rất tích cực tham gia và công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được Ban Chấp hành Chi đoàn cũng nghiêm túc kiểm điểm còn một số điểm tồn tại, hạn chế là: Sinh hoạt Chi đoàn tuy đã được chú trọng đổi mới nhưng đôi lúc còn chưa sáng tạo, chưa thu hút được sự tham gia đông đảo của các đoàn viên trong Chi đoàn; đội ngũ cán bộ đoàn kiêm nhiệm, thời gian công tác chuyên môn nhiều chưa dành thời gian đầu tư cho việc xây dựng và tổ chức các hoạt động đoàn; một số đoàn viên chưa ý thức được nhiệm vụ, trách nhiệm của đoàn viên trong tổ chức đoàn, tinh thần tự giác chưa cao, còn có lúc né tránh nhiệm vụ.

Trên cơ sở báo cáo chính trị, ý kiến tham luận của đại biểu, đồng chí Lê Minh Hiếu và đồng chí Nguyễn Minh Trung đã chỉ đạo Đại hội những nội dung, việc làm cụ thể của đoàn viên thanh niên trên các mặt hoạt động. Đánh giá cao sự nỗ lực của Ban chấp hành trong nhiệm kỳ vừa qua,các phong trào do Đoàn phát động đã từng bước định hướng, tạo được ý thức cho thanh nhiên trong việc rèn luyện bản thân cũng như xây dựng Chi đoàn đoàn kết, vững mạnh.

Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã thành công tốt đẹp và đã bầu trực tiếp đồng chí Nguyễn Hoài Vinh giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn, đồng chí Lê Thị Nhật Sang giữ chức vụ Phó Bí thư Chi đoàn và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 02 đồng chí (01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết).

Chi Đoàn Trường Chính trị