Xuất bản thông tin

null Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường năm 2022

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường năm 2022

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2022 của trường và thực hiện quyết định số 9085-QĐ/HVCTQG ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Qui chế Hội thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thực hiện Thông báo số 341-TB/TCT, ngày 14 tháng 9 năm 2022 cuả Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường năm 2022. Sau thời gian chuẩn bị, thao giảng cấp Khoa xét điều kiện dự thi cấp trường, ngày 14 tháng 10 năm 2022, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức nội dung thi giảng trong chương trình Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường năm 2022. Sau khi thi soạn giáo án và thi viết, có 05 giảng viên đủ điều kiện vào vòng thi giảng.

Tham dự Hội thi có TS. Nguyễn Phước Dũng, TUV, BTĐU, Hiệu trưởng, Trưởng Ban tổ chức hội thi; Ths. Võ Thị Thuỷ, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng Ban tổ chức hội thi; TS. Võ Thị Tuyết Hoa, Phó Hiệu trưởng,  Phó Trưởng Ban tổ chức hội thi; Các thành viên trong Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi; Các giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm của Trường.

TS. Nguyễn Phước Dũng phát biểu khai mạc Hội thi

Vòng thi giáo án: các giảng viên soạn giáo án theo mẫu qui định và gởi trước cho Ban Giám khảo chấm điểm, nhận xét. Các giảng viên đã xác định mục đích, yêu cầu bài giảng đúng đắn; xây dựng Kế hoạch bài giảng, tiết giảng, đầy đủ, chặt chẽ, hợp lý; xác định phương pháp giảng dạy phù hợp, sử dụng phương tiện dạy học hợp lý; tài liệu tham khảo đầy đủ, phong phú; thực hiện đúng quy định về mẫu giáo án; nội dung kiến thức lý luận, thực tiễn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác, số liệu thực tế bảo đảm đúng, cơ bản, chính xác, phong phú, phù hợp với mục đích yêu cầu, đối tượng, thời gian.

Vòng thi viết: các giảng viên tham gia thi viết vào ngày 23/9/2022 Ban Giám khảo chấm điểm từng thí sinh để chọn vào thi giảng. Các giảng viên tích cực, có nêu các giải pháp tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nêu cao vai trò tích cực trong phấn đấu nâng tầm trở thành giảng viên trường chính trị chuẩn theo yêu cầu phát triển của đất nước, của địa phương, của sự nghiệp giáo dục lý luận chính trị.

Thi giảng: ngày 14/10/2022, các giảng viên bốc thăm thi giảng 1 tiết (45 phút) trong bài đã đăng ký tham gia Hội thi. Đa số giảng viên lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học viên, kết hợp nhuần nhuyễn các phương tiện giảng dạy, lý luận gắn với thực tiễn, đảm bảo những kiến thức cơ bản cần trang bị cho người học.

 

Có 02 giảng viên được công nhận giảng viên dạy giỏi là thạc sĩ Lê Minh Sơn, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng và thạc sĩ Lưu Thuý Hiền, giảng viên Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Phát biểu bế mạc Hội thi, Thạc sĩ Võ Thị Thuỷ, Phó Hiệu trưởng, Phó trưởng Ban tổ chức Hội thi cảm ơn và khen ngợi các giảng viên đã sắp xếp thời gian, chuẩn bị công phu để tham gia Hội thi, đồng thời cũng nhắc nhở rút kinh nghiệm một số vấn đề như: một số giảng viên chuẩn bị chưa thật sự chu đáo cho Hội thi, thể hiện qua việc soạn giáo án còn sơ sài, nội dung bài giảng chưa phong phú về liên hệ thực tiễn, thiếu ví dụ, dẫn chứng, minh hoạ cho bài giảng thêm sinh động; một số giảng viên chưa thể hiện rõ trách nhiệm bản thân phấn đấu xây dựng trường chuẩn về tiêu chuẩn giảng viên, nhận dạng chưa đầy đủ nội dung Quyết định 11 về xây dựng trường chính trị chuẩn; một vài giảng viên chưa kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp giảng dạy tích cực để thu hút học viên; chưa vận dụng phong phú những kiến thức thực tiễn, ví dụ, dẫn chứng để làm sâu sắc thêm cho lý luận; một số liên hệ thực tính mang tính sự vụ, vụn vặt, một vài nội dung chưa làm rõ mặt lý luận.

Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường năm 2022 đã khuyến khích được tinh thần sáng tạo trong giảng dạy, ý thức học hỏi trau dồi nghiệp vụ, trình độ tay nghề và nâng cao kiến thức ở đội ngũ giảng viên tham gia dự thi nói riêng và đội ngũ giảng viên của trường nói chung, làm cơ sở để đánh giá chất lượng giảng viên, để các giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm tiếp tục phấn đấu nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong toàn trường.

Mai Quang Khả