Xuất bản thông tin

null Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa 34

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa 34

Sáng ngày 17/4/2023 Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa 34. Tham dự Lễ Khai giảng có TS. Võ Thị Tuyết Hoa, Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thị Hồng Duyên, giảng viên Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, báo cáo viên của lớp và 72 học viên lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa 34.

TS. Võ Thị Tuyết Hoa phát biểu tại Lễ khai giảng

Lớp học có sự tham gia của 72 học viên. Đối tượng dự học là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý cấp phòng, quy hoạch lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc các huyện, thành phố và sở, ngành trong tỉnh. Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng nhằm trang bị những kỹ năng cơ bản về công tác quản lý, điều hành, thực hiện chức năng, nhiệu vụ của lãnh đạo, quản lý cấp phòng góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tiến trình cải cách hành chính.

Tham dự Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng TS. Võ Thị Tuyết Hoa yêu cầu trong thời gian học tập, các học viên phát huy tinh thần gương mẫu, chấp hành tốt nội quy, quy chế nhà trường. Lớp học là cơ hội để các đồng chí học viên trau dồi kinh nghiệm, phát huy năng lực của người cán bộ, công chức, viên chức góp phần đưa Tỉnh nhà giữ vững thành công trong cải cách hành chính, phục vụ người dân hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời đại công nghiệp 4.0. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

T.H