Xuất bản thông tin

null Chi đoàn Trường Chính trị tham gia Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” Khối các cơ quan Tỉnh

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Chi đoàn Trường Chính trị tham gia Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” Khối các cơ quan Tỉnh

             Nhằm triển khai thực hiện Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ trực thuộc Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, chiều ngày 04 tháng 8 năm 2020 tại Hội trường Thư viện tỉnh, Thường trực Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh đã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” Khối các cơ quan Tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022.

Thành viên Câu lạc bộ “Lý luận trẻ”

Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” là tổ chức được thành lập với mục đích tập hợp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề liên quan đến hoạt động Đoàn. Tạo điều kiện cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trau dồi kiến thức về các lĩnh vực khoa học – kinh tế – chính trị – xã hội, cũng như rèn luyện, phát triển sở thích, năng khiếu và các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn trong thực tiễn.

Ban Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ “Lý luận trẻ”

Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” gồm có 22 thành viên nòng cốt, là lực lượng cán bộ đoàn tại các cơ sở đoàn trực thuộc. Trong đó, Thường trực Đoàn khối cũng đã chỉ định Ban Chủ nhiệm lâm thời gồm 03 đồng chí: Đ/c Nguyễn Minh Trung - Phó Bí thư Đoàn Khối, Chủ nhiệm; Đ/c Nguyễn Quang Thành - Bí thư CĐCS Trường Chính trị và Đ/c Huỳnh Tấn Thành - Bí thư CĐCS Tỉnh Đoàn cùng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Câu Lạc bộ.

Quang Thành

Chi đoàn Trường Chính trị