Xuất bản thông tin

null Thông báo điều chỉnh thời gian chiêu sinh lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích khóa 1 năm 2020

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo điều chỉnh thời gian chiêu sinh lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích khóa 1 năm 2020

Ngày 09/3/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 520/TB-SVHTTDL về việc điều chỉnh thời gian chiêu sinh lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích khóa 1 năm 2020.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.