Xuất bản thông tin

null Ngày Giỗ Tổ

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Ngày Giỗ Tổ

                                                Lê Thị Thanh Kiều

                                                Khoa Lý luận cơ sở.

          Ca dao Việt Nam có câu:

Dù ai đi ngược về xuôi,

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba.

Dù ai buôn bán gần xa,

Nhớ ngày Giỗ Tổ tháng ba mồng mười.

          Ngày Giỗ Tổ hay còn gọi là ngày Hội Đền Hùng, ngày Quốc Giỗ diễn ra hàng năm vào mồng 10 tháng ba âm lịch và đối với mỗi người dân Việt Nam, Giỗ Tổ là ngày để tưởng nhớ tổ tiên, nhớ công ơn dựng nước của các vua Hùng, đây là hoạt động văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, là ngày hội lớn của cả dân tộc. Một trong những nghi thức của Giỗ Tổ là tế Tổ và nghi thức này đã được Nhân dân ta thực hiện ngay từ những ngày đầu lịch sử dựng nước và giữ nước, tương truyền rằng ngay từ thời kỳ Bắc thuộc trước khi xuất trận, hai Bà Trưng đã làm lễ tế Vua Hùng với lời thề:

Một xin rửa sạch nước thù,

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng.

          Tiếp đó, trải qua các triều đại phong kiến Việt Nam, hàng năm Giỗ Tổ đều được tổ chức vào ngày mồng mười tháng ba tại đền thờ Vua Hùng; qua đó triều đình giao cho địa phương chăm nom và tổ chức thờ cúng hàng năm, đổi lại địa phương sẽ được miễn một số khoản đóng góp như thuế, sưu dịch, sung quân,…[1]. Đến triều Nguyễn có thay đổi quy định so với trước: hàng năm vẫn tiến hành “Quốc Tế” nhưng sẽ tổ chức lễ hội chính 5 năm một lần, trong đó sẽ có đại diện triều đình chủ trì, sự tham dự của các quan cấp tỉnh với lễ phục chỉnh tề và thực hiện các nghi lễ trang trọng, đúng quy định[2].

          Khi cách mạng tháng Tám thành công, đất nước giành được độc lập, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ mới đã ký sắc lệnh số 22/SL - CTN ngày 18/2/1946 ghi nhận ngày 10/3 âm lịch là ngày nghỉ chính thức của quốc gia, cán bộ, công chức và người lao động vẫn được hưởng nguyên lương; Ngày 11/4/1946 Người đã dự lễ Giỗ Tổ tổ chức tại Việt Nam học xá (nay là trường Đại học Bách khoa Hà Nội), đồng thời cử cụ Huỳnh Thúc Kháng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa làm lễ dâng hương tại Đền Hùng (thành phố Việt Trì , Phú Thọ).

.         Hiện nay, ngày Giỗ Tổ được Đảng và Nhà nước ta ghi nhận: Ngày 20/2/1995 Ban Bí thư ra thông báo số 101- TB/BBT ghi nhận Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày lễ lớn trong năm; Năm 2001, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 về Nghi lễ Nhà nước, quy định tổ chức lễ Giỗ Tổ với quy mô lớn hay nhỏ phụ thuộc vào năm chẵn, năm lẻ; Ngày 02/4/2007, Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Luật Lao động cho người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; Năm 2020, Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ được tổ chức vào ngày 02/4/2020 với quy mô cấp quốc gia theo Quyết định số 3824/QĐ-BVHTTDL[3].

          Đối với mỗi người dân Việt Nam dù sinh sống trong hay ngoài nước, ngày Giỗ Tổ là dịp để tưởng nhớ tổ tiên, hướng về cội nguồn dân tộc và hướng về Đền Hùng với niềm tự hào, với lời hứa cùng tổ tiên, cùng đồng bào “các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Giữ lấy nước trong điều kiện hiện nay là sự đồng lòng, đồng sức để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được phân công, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân góp phần vào thắng lợi chung của công cuộc xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” tạo nên sức mạnh nội lực, nâng cao vị thế đất nước trong khu vực và trên trường quốc tế để Việt Nam tiến xa, tiến mạnh, tiến vững chắc vào công cuộc hội nhập và toàn cầu hóa, thực hiện thành công hai nhiệm vụ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.


[1] Thanh Lê (biên soạn) (2003), Bác Hồ và truyền thống văn hóa dân tộc, Nxb Thanh Niên, tr.88. 

[2]Thanh Lê (biên soạn) (2003), Bác Hồ và truyền thống văn hóa dân tộc, Nxb Thanh Niên, tr.89.[3]http://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/le-gio-to-hung-vuong-2020-to-chuc-voi-quy-mo-cap-quoc-gia-543288.html