Xuất bản thông tin

null Khoa Lý luận cơ sở tổ chức nghiệm thu báo cáo thực tế năm 2022 của giảng viên

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Khoa Lý luận cơ sở tổ chức nghiệm thu báo cáo thực tế năm 2022 của giảng viên

Lê Thị Thanh Kiều

Khoa Lý luận cơ sở

Thực hiện nhiệm vụ giảng viên về nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn hàng năm, khoa Lý luận cơ sở Trường Chính trị vừa tổ chức nghiệm thu Báo cáo thực tế năm 2022 của giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm của khoa. Việc nghiệm thu Báo cáo thực tế năm 2022 của giảng viên khoa Lý luận cơ sở thực hiện theo phương châm gắn lý luận với thực tiễn, với mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giảng viên “nghiên cứu thực tế ít nhất 15 ngày/ năm[i]. Nội dung các báo cáo thực tế căn cứ vào việc Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Danh sách đăng ký nghiên cứu thực tế năm 2022 của giảng viên.

Nghiệm thu báo cáo thực tế của Khoa diễn ra vào buổi sáng ngày 09/9/2022 tại phòng Hội thảo, trường Chính trị Đồng Tháp với sự tham dự của 07 đồng chí gồm: đồng chí Võ Thị Thủy – Phó Hiệu trưởng, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường; đồng chí Võ Thị Tuyết Hoa – Phó Hiệu trưởng, tham gia nghiệm thu Báo cáo thực tế cùng Khoa; đại diện của Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học; cùng 04 thành viên của Khoa. Đồng chí Lê Minh Hiếu – Trưởng khoa Lý luận cơ sở điều hành, chủ tọa và đồng chí Lê Thị Thanh Kiều – giảng viên khoa Lý luận cơ sở là thư ký.

Các thành viên tham dự nghiệm thu Báo cáo thực tế năm 2022 của Khoa Lý luận cơ sở

Sau hơn 04 giờ làm việc, các thành viên tham gia nghiệm thu đóng góp và thống nhất đánh giá cao tinh thần nghiên cứu khoa học của 05 tác giả, bao gồm:

Đồng chí Võ Thị Tuyết Hoa với báo cáo: Tìm hiểu về quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp;

Đồng chí Lê Minh Hiếu với báo cáo: Tìm hiểu thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp ở xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền với báo cáo: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp trong xây dựng nông thôn mới;

Đồng chí Phạm Thị Mỹ Nhung với báo cáo: Tìm hiểu về công tác giáo dục lý luận chính trị ở Đảng bộ xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp;

Đồng chí Lê Thị Thanh Kiều với báo cáo: Phát huy vai trò của Nhân dân trong duy trì xã nông thôn mới xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Tất cả các báo cáo đều đánh giá sát thuận lợi, khó khăn và chỉ ra cái mới, cách làm hay của địa phương. Các giảng viên có đề xuất kiến nghị phù hợp để địa phương thực hiện nội dung nghiên cứu đạt hiệu quả hơn; đồng thời, bản thân giảng viên rút được kinh nghiệm trong giảng dạy của mình. Qua đó, có thể thấy nghiên cứu thực tế hàng năm của giảng viên một mặt góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy, đóng góp về lý luận cho địa phương nghiên cứu, mặt khác góp phần vào chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Đồng Tháp./.


[i] Điều 7, Quy chế giảng viên của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ban hành kèm theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).