Xuất bản thông tin

null Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống – Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới”

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống – Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới”

     Sáng ngày 16/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống – Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới”. 

     GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo. Cùng chủ trì có đồng chí Đoàn Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc Hội thảo (ảnh: nguồn Internet)

      Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tham dự hội thảo tại điểm cầu Trung ương có đại diện các ban, bộ ngành Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu.v.v.

     Tham dự Hội thảo tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp có sự tham dự của đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đồng chí Lê Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo Trường Chính trị Tỉnh cùng giảng viên, viên chức nhà trường.

   Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày tham luận
tại 
điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp

     Hội thảo góp phần phổ biến, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về các nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đề xuất những giải pháp xây dựng, triển khai chương trình kế hoạch hành động để đưa nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống. Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, văn kiện Đại hội XIII là sự kết tinh trí tuệ, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, thể hiện tư duy lý luận và thực tiễn mang tầm nhìn chiến lược về sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới. GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng cho biết, để hiện thực hóa khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước, Đại hội XIII đề ra 12 định hướng chiến lược, 6 nhiệm vụ trong tâm và 3 khâu đột phá, vừa có tính bao quát toàn diện, vừa có tác dụng trọng tâm phát triển trên các ngành, các lĩnh vực, các địa phương.

     Với gần 60 tham luận, Hội thảo đã tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Nghiên cứu, thảo luận, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng phổ biến, học tập triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn, tạo sự đồng thuận, phát huy tính tích cực của Nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
tham gia Hội thảo tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp

     Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã thảo luận, đề xuất các giải pháp để thực hiện các chủ trương lớn theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, trọng tâm là xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh văn hóa, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời dại; xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển, đổi mới sáng tạo..v.v.

      Tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trình bày tham luận với chủ đề “Đổi mới tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “Tư suy kinh tế nông nghiệp”, thích ứng biến đổi khí hậu và xu thế thị trường ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay. Bài tham luận được Hội thảo đánh giá rất cao và có nhiều ý kiến trao đổi làm rõ thêm.

     Ý kiến của các nhà khoa học, qua Hội thảo đã xác định rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII, để đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng bền vững./.

T.H