Xuất bản thông tin

null DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Chi tiết bài viết Thủ tục hành chính

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VHTTDL TỈNH ĐỒNG THÁP (CẤP TỈNH)
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1718/QĐ-UBND-HC ngày 06 tháng 11 năm 2020
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

     

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

 

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

 

1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

1

Thủ tục phê duyệt nội dung tác mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

 Tải về

2

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

 Tải về

3

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

 Tải về

 2. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

1

Thủ tục tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Tải về 

2

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

 Tải về

3

Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

Tải về 

4

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

 Tải về

5

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương (thẩm quyền Ủy ban nhân dân Tỉnh)

 Tải về

6

Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

 Tải về

7

Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu do các tổ chức thuộc địa phương

 Tải về

8

Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

 Tải về

9

Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương (thẩm quyền UBND Tỉnh

 Tải về

10

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

 Tải về

11

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim

 Tải về

12

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên

 Tải về

13

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

 Tải về

14

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 Tải về

15

Thủ tục giám định văn hoá phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

 Tải về

16

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

 Tải về

17

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

 Tải về

18

Thủ tục cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật

 Tải về

19

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh

 Tải về

20

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

 Tải về

21

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

 Tải về

22

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

 Tải về

23

Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

Tải về

24

Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

Tải về

25

Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

Tải về

26

Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hoá, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

 Tải về

27

Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

 Tải về

28

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

 Tải về

29

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

 Tải về

30

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Tải về

31

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Tải về

II. LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA

 

1. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

1

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Tải về

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Tải về

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Tải về

4

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

Tải về

5

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội.

Tải về

6

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài và tranh hoành tráng

Tải về

7

Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam.

Tải về

8

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Tải về

9

Cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc Bảo tàng cấp tỉnh, Bảo tàng tư nhân.

Tải về

10

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp.

Tải về

11

Xếp hạng bảo tàng hạng II và III đối với bảo tàng tỉnh thành phố, Bảo tàng tư nhân.

Tải về

12

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích.

Tải về

13

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật.

Tải về

14

Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Tải về

15

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Tải về

16

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Tải về

17

Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Tải về

18

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Tải về

19

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Tải về

III. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

 

1. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Tải về

2

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Tải về

3

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Tải về

4

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Tải về

5

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Tải về

6

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

Tải về

7

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Tải về

8

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Tải về

9

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Tải về

10

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Tải về

11

Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Tải về

12

Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Tải về

13

Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Tải về

IV. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

 

1. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

Tải về

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

Tải về

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trrong giấy chứng nhận.

Tải về

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng.

Tải về

5

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga

Tải về

6

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Gofl

Tải về

7

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông

Tải về

8

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo.

Tải về

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate

Tải về

10

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, lặn.

Tải về

11

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & snooker.

Tải về

12

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn

Tải về

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay

Tải về

14

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao.

Tải về

15

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ.

Tải về

16

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo

Tải về

17

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness

Tải về

18

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng

Tải về

19

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí.

Tải về

20

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh.

Tải về

21

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn môn Võ cổ truyền và Vovinam.

Tải về

22

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển.

Tải về

23

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá.

Tải về

24

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt.

Tải về

25

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin

Tải về

26

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí

Tải về

27

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao

Tải về

28

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném

Tải về

29

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu

Tải về

30

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao

Tải về

31

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ

Tải về

32

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao

Tải về

33

Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh

Tải về

V. LĨNH VỰC DU LỊCH

 

1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

1

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Tải về

2

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Tải về

3

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Tải về

4

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Tải về

5

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Tải về

6

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Tải về

7

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Tải về

8

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Tải về

2. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên

 

1

Thủ tục công nhận Khu du lịch cấp tỉnh

Tải về

2

Thủ tục công nhận điểm du lịch

Tải về

3

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)

Tải về

4

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Tải về

5

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Tải về

6

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Tải về

7

Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Tải về

8

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Tải về

9

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Tải về

10

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

Tải về

11

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Tải về

12

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Tải về

 

Mời xem và thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp