null Chương trình chính quyền đối thoại cùng nhân dân trên sóng phát thanh kỳ 2 năm 2021

Đối thoại Đối thoại

Chương trình chính quyền đối thoại cùng nhân dân trên sóng phát thanh kỳ 2 năm 2021

Chương trình chính quyền đối thoại cùng nhân dân trực tiếp trên sóng phát thanh thành phố Hồng Ngự, phát trên sóng FM tầng số 96.5MHz. Chương trình được thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, được phát theo chu kỳ 02 tháng 01 lần. Kính mời quý thính giả đón theo dõi và tham gia giao lưu với các diễn giả trong chương trình của chúng tôi qua số điện thoại của chương trình là 0277 3563 407.

Thứ 7, ngày 15 tháng 5 năm 2021Rất vui được gặp lại quý thính giả trong Chương trình Chính quyền đối thoại cùng nhân dân trực tiếp trên sóng phát thanh thành phố Hồng Ngự phát kỳ thứ 2 năm 2021 và chương trình phát sóng kỳ này có chủ đề “Một số thủ tục hành chính về đất đai; hộ khẩu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp”.

Tham gia chương trình Chính quyền đối thoại cùng nhân dân trên sóng phát thanh Thành phố, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu 03 vị diễn giả:

- Ông: Khương Phước Lợi – Phó Trưởng phòng Nội vụ, cơ quan thường trực UBBC Thành phố.

- Ông: Lê Hữu Thanh – Trưởng phòng TN – MT Thành phố.

- Trung tá: Nguyễn Văn Tâm – Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH Công an Thành phố.

I. PHẦN TRAO ĐỔI VỚI NGÀNH CHUYÊN MÔN

Chủ đề

Một số thủ tục hành chính về đất đai; hộ khẩu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân và

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp”

CÂU HỎI:

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Thành phố Hồng Ngự có bao nhiêu đơn vị bầu cử đại biểu: HĐND TP, HĐND xã, Phường, bao nhiêu khu vực bỏ phiếu và số lượng đại biểu HĐND Thành phố, HĐND các xã, phường được bầu là bao nhiêu? Tiến độ triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở Thành phố như thế nào?

TRẢ LỜI:

Ông: Khương Phước Lợi – Phó Trưởng phòng Nội vụ, cơ quan thường trực UBBC Thành phố giải đáp thắc mắc như sau:

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trên địa bàn thành phố có trên 57.600 cử tri; số đại biểu Quốc hội được bầu là 02, tại đơn vị bầu cử số 01( gồm thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông ); số đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh được bầu là 03, tại đơn vị bầu cử số 03 - thành phố Hồng Ngự; số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố là 07, số đại biểu được bầu là 30; số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thuộc 07 xã, phường là 43, số đại biểu được bầu là 158, số khu vực bỏ phiếu là 47.

Tính đến thời điểm này, Công tác tổ chức triển khai và tiến độ thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Hồng Ngự được đảm bảo theo quy định của pháp Luật về bầu cử và Kế hoạch 03 ngày 26/01/2021 của Ủy ban bầu cử Tỉnh. Các tổ chức phụ trách bầu cử của Thành phố và xã, phường như Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử, các Tiểu ban, Tổ giúp việc sau khi được thành lập, đã nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả theo tiến độ và theo quy định.

Hiện các xã, phường hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri; danh sách và tiểu sử tóm tắt chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc trang hoàng phòng bỏ phiếu tại 47 khu vực bỏ phiếu để tiến hành tổ chức thực hiện cuộc bầu cử vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Những người ứng cử đã và đang tiếp xúc cử tri, thông qua chương trình hành động, vận động bầu cử.

Trước tình hình dịch Covid-19 hiện nay diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch vừa đảm bảo hoàn thành công tác bầu cử, cũng xin khuyến cáo với tất cả cử tri khi đi bỏ phiếu vào ngày 23/5/2021 tới đây phải nhớ đeo khẩu trang, không tập trung đông người cùng lúc và giử khoảng cách an toàn để phòng, chống dịch covid -19.

CÂU HỎI:

Tiến độ triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước cho công dân trên địa bàn Thành phố được thực hiện như thế nào? Đạt được bao nhiêu %, dự kiến đến thời gian nào hoàn thành việc cấp thẻ căn cước?

TRẢ LỜI:

Trung tá: Nguyễn Văn Tâm – Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH Công an Thành phố giải đáp thắc mắc như sau:

Hiện nay, Công an Thành phố tập trung lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước cho công dân trên địa bàn Thành phố; kết quả đến nay cấp trên 42.000 Thẻ CCCD (đạt trên 55%); dự kiến đến hết ngày 15/6/2021 sẽ hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD trên giao.

Để đảm bảo hoàn thành cấp CCCD trước ngày 15/6/2021, phục vụ lợi ích, nhu cầu chính đáng của công dân trên địa bàn Thành phố, Công an Thành phố Hồng Ngự đề nghị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và công dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn Thành phố khẩn trương đến làm thủ tục cấp CCCD theo quy định.

CÂU HỎI:

Xử lý tình trạng người dân có dấu hiệu bán đất mặt và sử dụng đất sai mục đích và sai quy hoạch trên thành phố Hồng Ngự như thế nào trong thời gian qua? Giải pháp thực hiện thời gian tới?

TRẢ LỜI:

Ông: Lê Hữu Thanh – Trưởng phòng TN – MT Thành phố giải đáp thắc mắc như sau:

Trong thời gian qua việc sử dụng đất của người dân trên địa bàn TPHN, cơ bản cũng được các ngành các cấp, quản lý thực hiện khá tốt, đảm bảo theo quy định luật đất đai. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp có dấu hiệu vi phạm: Người dân tự ý đào và vận chuyển các lớp đất mặt, trên phần đất ruộng; sử dụng đất sai mục đích và sai với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở đó, UBND Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý đất đai, đảm bảo đúng quy định pháp luật, cũng như mục đích sử dụng đất đã cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công khai. Thời gian tới phòng TNMT sẽ tiếp tục tham mưu UBND Thành phố tuyên truyền, vận động đến người dân về quy định, trách nhiệm quản lý sử dụng đất đai đối với hộ gia đình cá nhân. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, các cấp, UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hồng Ngự. Khi phát hiện vi phạm kiên quyết xử lý theo quy định.

II. PHẦN GIAO LƯU VỚI THÍNH GIẢ

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 1:

Cử tri đăng ký thường trú ở địa phương, nhưng đi lao động, học tập ở địa phương khác nên thường xuyên không có mặt ở nơi thường trú dài ngày, thì việc bảo đảm quyền bầu cử cho họ dược thực hiện như thế nào ?

TRẢ LỜI:

Ông: Khương Phước Lợi – Phó Trưởng phòng Nội vụ, cơ quan thường trực UBBC Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Trường hợp cử tri đã đăng ký thường trú ở địa phương, nếu đã làm thủ tục khai báo tạm vắng trước khi đi lao động, học tập tại địa phương khác thì được coi là không thường trú tại địa phương. Ủy ban nhân dân phường tại nơi công dân đăng ký thường trú không ghi tên công dân đó vào danh sách cử tri. Trong trường hợp này, công dân có quyền đăng ký để được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi mình đang tạm trú và thực hiện quyền bầu cử tại nơi tạm trú. Trường hợp cử tri trở về nơi thường trú trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ thì đến Ủy ban nhân dân phường nơi đăng ký thường trú để đề nghị được bổ sung tên vào danh sách cử tri và nhận Thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Trường hợp công dân đã đăng ký thường trú ở địa phương nhưng chưa làm thủ tục khai báo tạm vắng trước khi đi lao động, học tập tại địa phương khác thì dù trên thực tế đã vắng mặt dài ngày ở nơi thường trú, Ủy ban nhân dân phường vẫn phải ghi tên công dân đó vào danh sách cử tri để họ thực hiện quyền bầu cử ở địa phương, trừ trường hợp bản thân cử tri hoặc người thân của cử tri đó đã thông báo nguyện vọng của cử tri về việc không tham gia bỏ phiếu ở nơi thường trú. Đồng thời cần có có biện pháp thông tin phù hợp để cử tri biết về việc danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử của mình.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 2:

Xin chương trình cho tôi biết khi đi làm thể căn cước công dân cần mang theo các loại giấy tờ gì?

TRẢ LỜI:

Trung tá: Nguyễn Văn Tâm – Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH Công an Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Để có tài liệu chứng minh, xác thực nhân thân và hoàn thiện thông tin công dân trong hệ thống CSDLQG về DC khi làm Căn cước, công dân cần mang theo các loại giấy tờ sau: Sổ hộ khẩu, Giấy Chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác như: Passpor, Bằng Đại học, Giấy phép lái xe…có ngày, tháng sinh (nếu có).

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 3:

Tôi có một mãnh đất, cất nhà ở từ năm 1995 cho đến nay. Vậy khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôi có phải nộp tiền sử dụng đất không?

TRẢ LỜI:

Ông: Lê Hữu Thanh – Trưởng phòng TN – MT Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Theo quy định tại Nghị định 45 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất:

 “Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức (nếu có) thì phải nộp bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”

Như vậy, trường hợp của anh xây dựng nhà ở từ năm 1995 sẽ phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo nộp tiền của cơ quan thuế.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 4:

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

TRẢ LỜI:

Ông: Khương Phước Lợi – Phó Trưởng phòng Nội vụ, cơ quan thường trực UBBC Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau. Cụ thể là: - Cử tri là người đăng ký thường trú tại khu vực bỏ phiếu và cử tri là người đăng ký tạm trú, có thời gian đăng ký tạm trú tại đơn vị hành chính cấp xã nơi có đơn vị bỏ phiếu từ đủ 12 tháng trở lên thì được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cả 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Cử tri là người đăng ký tạm trú tại đơn vị hành chính cấp xã nơi có khu vực bỏ phiếu và có thời gian đăng ký tạm trú chưa đủ 12 tháng thì chỉ được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện ở nơi mình tạm trú nếu có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu tại nơi tạm trú. Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 5:

Cách tính tuổi công dân để ghi tên vào danh sách cử tri được quy định như thế nào?

TRẢ LỜI:

Ông: Khương Phước Lợi – Phó Trưởng phòng Nội vụ, cơ quan thường trực UBBC Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Công dân từ đủ 18 tuổi tính đến Ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021, tức là có ngày sinh từ ngày 23 tháng 5 năm 2003 trở về trước thì được xác định là đủ tuổi để được ghi vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 6:

Hiện trong sổ hộ khẩu của tôi có hai gia đình chung sống đã gần 10 năm, gia đình của tôi có nhu cầu tách sổ hộ khẩu riêng. Điều kiện cần để tách hộ khẩu mới như thế nào?

TRẢ LỜI:

Trung tá: Nguyễn Văn Tâm – Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH Công an Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Trường hợp của anh chưa nêu rõ việc xin tách sổ hộ khẩu nhưng chung chổ ở hợp pháp hay khác chổ ở hợp pháp, nên xin trao đổi với anh như sau:

- Thứ nhất, tách sổ hộ khẩu chung chổ ở hợp pháp: Luật Cư trú năm 2013, quy định: "Nhiều hộ gia đình ở chung một chổ ở hợp pháp thì mỗi gia đình được cấp một sổ hộ khẩu". Thủ tục thực hiện gồm: Sổ hộ khẩu, phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu có ý kiến đồng ý của chủ hộ.

- Thứ hai, tách sổ hộ khẩu khác chổ ở hợp pháp: "Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ (đối với trường hợp không có mối quan hệ nhân thân kể trên)". Đồng thời, phải xuất trình tài liệu chứng minh chổ ở hợp pháp theo quy định tại Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú như: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, hợp đồng mua bán nhà ở, giấy tờ về mua, bán, tặng, cho đổi nhà ở,…

Như vậy, sau khi chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, thủ tục kể trên đề nghị anh liên hệ Bộ phận Một cửa Thành phố (Bưu điện thành phố) để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 7:

Gia đình tôi có 01 miếng đất trồng lúa ở phường An Bình B, nay tôi muốn chuyển sang đất ở để cho con tôi xây nhà ở. Cho hỏi tôi xin chuyển mục đích được không? Thủ tục thực hiện như thế nào?

TRẢ LỜI:

Ông: Lê Hữu Thanh – Trưởng phòng TN – MT Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Nếu vị trí xin chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị và phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2021thành phố Hồng Ngự thì được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Nếu vị trí xin chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Hồng Ngự thì đề nghị liên hệ với Ủy ban nhân dân phường để đăng ký bổ sung danh mục vào Kế hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo để được xem xét giải quyết.

- Thủ tục xin phép chuyển mục đích: Người dân có nhu cầu thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ Thành phố và Bộ phận TN&TKQ cấp xã nơi có đất.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 8:

Những trường hợp nào cử tri chỉ được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp Tỉnh, cấp huyện?

TRẢ LỜI:

Ông: Khương Phước Lợi – Phó Trưởng phòng Nội vụ, cơ quan thường trực UBBC Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Cử tri là người tạm trú tại đơn vị hành chính cấp xã và có thời gian đăng ký tạm trú chưa đủ 12 tháng chỉ được ghi tên vào danh sách cử tri để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nơi mình đang tạm trú. Cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ở nơi tạm trú hoặc đóng quân. Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ thì làm thủ tục để được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi tạm trú và tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Người chuyển đến tạm trú ở nơi khác với đơn vị hành chính cấp xã mà mình đã được ghi tên vào danh sách cử tri và có nguyện vọng tham gia bầu cử ở nơi tạm trú mới thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi tạm trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 9:

Người từ đủ bao nhiêu tuổi mới được làm thẻ căn cước công dân? Nam và nữ bao nhiêu tuổi?

TRẢ LỜI:

Trung tá: Nguyễn Văn Tâm – Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH Công an Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Luật Căn cước công dân năm 2014, quy định: "Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ CCCD". Không phân biệt nam hay nữ. Ví dụ, công dân sinh ngày 15 tháng 5 năm 2007, thì đến ngày 15 tháng 5 năm 2021, công dân đủ đều kiện làm thẻ CCCD.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 10:

Tôi có đứa con đang đi lao động ở nước ngoài, không thể về làm thẻ căn cước được, cho hỏi trường hợp con tôi sau này hết thời hạn về nước có làm thẻ căn cước được không? Giấy CMND hiện nay của nó có giá trị sử dụng được không?

TRẢ LỜI:

Trung tá: Nguyễn Văn Tâm – Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH Công an Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Trường hợp công dân đi làm ăn xa, xuất khẩu lao động nước ngoài hoặc thuộc các trường họp khác chưa thể làm CCCD thì sau khi trở về địa phương liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa Thành phố để được cấp CCCD. Hiện nay, Giấy CMND vẫn còn giá trị sử dụng trong thời hạn 15 năm. Trường hợp khi giấy CMND của người lao động hết thời hạn sử dụng và khi người lao động hết hợp trở về nước thì liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa Thành phố để làm thẻ CCCD.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 11:

Hiện nay tôi đang ở trên đất được mua của người hàng xóm bằng giấy tờ tay, đất không tranh chấp gì. Vậy tôi có được nhà nước cấp Giấy chứng nhận QSD đất không?

TRẢ LỜI:

Ông: Lê Hữu Thanh – Trưởng phòng TN – MT Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Căn cứ Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004 và không vi phạm pháp luật Đất đai, nay được UBND cấp xã, phường xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 12:

Hiện nay có một số trường hợp người dân từ nơi xa đến TP Hồng Ngự làm ăn, mua bán, chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại địa phương, thì có quyền tham gia bầu cử đại biểu ở cấp nào?

TRẢ LỜI:

Ông: Khương Phước Lợi – Phó Trưởng phòng Nội vụ, cơ quan thường trực UBBC Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Để bảo đảm quyền bầu cử của cử tri là người di cư tự do, tránh gây phiền hà cho cử tri trong việc thực hiện quyền cơ bản của công dân, thì theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia từ cuộc bầu cử năm 2016, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường cần thông tin cho cử tri trên địa bàn biết về cách thức thực hiện quyền bầu cử và việc lập danh sách cử tri để cử tri quyết định nơi mình đăng ký thực hiện quyền bầu cử (có thể là trở về nơi họ đang đăng ký thường trú hoặc tạm trú). Trường hợp cử tri vẫn có nguyện vọng được thực hiện việc bầu cử tại địa phương nơi họ đang thực tế sinh sống thì địa phương tạo điều kiện để ghi tên những cử tri này vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu tương ứng nơi họ đang thực tế sinh sống và thực hiện quyền bầu cử như đối với cử tri là người tạm trú, có thời gian đăng ký tạm trú chưa đủ 12 tháng (do không có cơ sở để xác định thời gian bắt đầu cư trú tại địa phương). Ủy ban nhân dân cấp xã, phường tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các khóm, ấp, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 13:

Tôi được Nhà nước bố trí 1 nền nhà đối tượng 105 trên cụm dân cư. Vậy tôi cần làm thủ tục gì để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

TRẢ LỜI:

Ông: Lê Hữu Thanh – Trưởng phòng TN – MT Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đề nghị người dân liên hệ Ủy ban nhân dân xã để được kiểm tra đã ban hành Quyết định giao đất (tạm giao) hay chưa.

- Trường hợp đã ban hành Quyết định giao đất thì người sử dụng đất đóng đủ giá tiền nền nhà đã được xét bố trí. Sau đó, nộp hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố.

- Trường hợp chưa được ban hành Quyết định giao đất thì người sử dụng đất phải liên hệ Ủy ban nhân dân xã, nộp đủ tiền nền nhà đã được bố trí và yêu cầu được ban hành Quyết định giao đất. Sau khi có Quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân Thành phố, thì người sử dụng đất đến Bộ phận TN&TKQ Thành phố nộp hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 14:

Cha tôi năm nay 75 tuổi, không có giấy khai sinh, trong sổ hộ khẩu, không có ngày, tháng sinh, vậy trường hợp cha của tôi có làm căn cước công dân được không?

TRẢ LỜI:

Trung tá: Nguyễn Văn Tâm – Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH Công an Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

: Căn cứ công văn số: 667, ngày 11/6/2018 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực quy định: "…. Đối với trường hợp người từ đủ 60 tuổi trở lên mà trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân không có ngày, tháng sinh, khi họ có yêu cầu cấp, đổi, cấp lại CMND/CCCD… thì không yêu cầu công dân bổ sung Giấy khai sinh (không yêu cầu công dân làm thủ tục đăng ký lại khai sinh), Cơ quan Công an chủ động tiến hành kiểm tra, xác minh… để xác định ngày, tháng sinh của người đó". Như vậy, đề nghị người thân anh đến liên hệ Tổ cấp CCCD, Công an Thành phố để được hướng dẫn làm thủ tục theo quy định.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 15:

Tôi có hộ khẩu ở thành phố Sa Đéc, nhưng hiện nay tôi đang cư trú tai thành phố Hồng Ngự, vậy thì có được làm căn cước công dân ở Hồng Ngự không?

TRẢ LỜI:

Trung tá: Nguyễn Văn Tâm – Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH Công an Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Công dân có hộ khẩu thường trú ngoài cấp huyện, tỉnh/Thành phố đã làm thủ tục đăng ký tạm trú trên địa bàn Thành phố Hồng Ngự thì được cấp CCCD khi có yêu cầu. Khi đi làm thủ tục chị nhớ mang theo các loại giấy tờ sau: Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, Chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh hoặc các loại giấy tờ khác có ngày, tháng sinh để cơ quan Công an đối chiếu xác thực nhân thân.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 16:

Vào ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thức khi nào? Việc bỏ phiếu có thể sớm hơn hoặc kết thúc sớm hoặc muộn hơn có được không?

TRẢ LỜI:

Ông: Khương Phước Lợi – Phó Trưởng phòng Nội vụ, cơ quan thường trực UBBC Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Trong ngày bầu cử đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, công bố, việc bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 07 giờ sáng và thực hiện liên tục cho đến 07 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 05 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 09 giờ tối cùng ngày. Trường hợp gần đến giờ kết thúc việc bỏ phiếu theo quy định mà vẫn còn cử tri chưa thực hiện xong việc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử có trách nhiệm thông báo đến các cử tri còn ở trong khu vực phòng bỏ phiếu về việc chuẩn bị kết thúc thời gian bỏ phiếu và đề nghị cử tri khẩn trương hoàn thành việc bỏ phiếu. Tổ bầu cử thực hiện việc đóng hòm phiếu vào đúng thời gian đã quy định, không phụ thuộc vào việc cử tri đã bỏ phiếu hết hay chưa. Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho Ban bầu cử, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục. Trường hợp chưa hết thời gian bỏ phiếu theo quy định mà đã có 100% người trong danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu đã tham gia bỏ phiếu thì Tổ bầu cử cũng không được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu trước thời điểm 07 giờ tối cùng ngày.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 17:

Tại các điểm bỏ phiếu có những nội quy, quy định gì không?

TRẢ LỜI:

Ông: Khương Phước Lợi – Phó Trưởng phòng Nội vụ, cơ quan thường trực UBBC Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Để cuộc bầu cử đạt kết quả, bảo đảm dân chủ, hợp pháp của cuộc bầu cử và bảo đảm trật tự, an toàn, nhất là trong ngày bỏ phiếu, các tổ chức phụ trách bầu cử và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và những văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Bên cạnh đó, khi đến bỏ phiếu, mọi người đều phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu do Hội đồng bầu cử Quốc gia quy định.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 18:

Hiện nay, có trường hợp đào ao trên đất lúa thì có vi phạm pháp luật không? Các trường hợp như vậy sẽ bị xử lý như thế nào?

TRẢ LỜI:

Ông: Lê Hữu Thanh – Trưởng phòng TN – MT Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Trường hợp đã được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất sang nuôi trồng thủy sản thì việc đào ao là đúng quy định. Nhưng phải đảm bảo quy chuẩn, kỹ thuật theo quy định.

Trường hợp chưa được cơ quan có thẩm quyển cho quyết định cho phép chuyển mục đích thì đây là hành vi làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất theo quy định tại Nghị định 91 ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Hình thức và mức xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng tùy theo diện tích đất bị hủy hoại từ dưới 0,05 héc ta đến 01 héc ta trở lên và buộc phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 19:

Trường hợp nào thì cử tri được nhờ người khác viết hộ phiếu, bỏ phiếu bầu cử?

TRẢ LỜI:

Ông: Khương Phước Lợi – Phó Trưởng phòng Nội vụ, cơ quan thường trực UBBC Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Nếu cử tri không thể tự viết được phiếu bầu cử thì được nhờ người khác viết hộ, người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu cử của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu bầu cử được thì được nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

CÂU HỎI THÍNH GIẢ 20:

Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có thay thê được toàn bộ giấy tờ liên quan của bản thân không, như: (giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu,…)?

TRẢ LỜI:

Trung tá: Nguyễn Văn Tâm – Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH Công an Thành phố giải đáp thắc mắc của thính giả như sau:

Căn cứ của Luật Căn cước công dân 2014, quy định: "Thẻ CCCD có thể thay thế hộ chiếu nếu Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết sử dụng thẻ căn cước thay hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau".

Bên cạnh, Chính phủ đã giao Bộ Công an hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương rà soát tổng hợp nhu cầu tích hợp các dịch vụ, ứng dụng thuộc lĩnh vực công tác, như: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe… vào chíp điện tử. Còn việc thay thế sổ hộ khẩu thì chưa có văn bản pháp luật cụ thể quy định vấn đề này.

-- HẾT –

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...