Danh mục chính Menu

Follow

Giới thiệu chung Tỉnh uỷ

Trụ sở: đường Trần Phú, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773. 851444

Fax: 02773. 854792

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp (Tỉnh uỷ Đồng Tháp) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp giữa hai nhiệm kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh bầu và số lượng Uỷ viên do đại hội quyết định.

Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp (Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp), theo điều lệ là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong thời gian giữa các kỳ hội nghị Tỉnh uỷ. Các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ do Tỉnh uỷ bầu ra.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có nhiệm vụ lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nghị quyết của Tỉnh uỷ; quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Tỉnh uỷ; báo cáo công việc đã làm trước hội nghị Tỉnh uỷ hoặc theo yêu cầu của Tỉnh uỷ.

Trong số Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tỉnh uỷ bầu ra Bí thư Tỉnh uỷ, và một số Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp gồm: Đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.