Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc tập trung nâng cao chỉ số giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến

Chi tiết bài viết SD_TINTUC

Thành phố Sa Đéc tập trung nâng cao chỉ số giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến

Chiều ngày 23/8/2022, UBND thành phố Sa Đéc tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố Sa Đéc; Chủ tịch UBND các xã, phường và lãnh đạo Bưu điện thành phố. Ông Nguyễn Văn Hon- Chủ tịch UBND thành phố/ Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố chủ trì cuộc họp.

ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của phòng Nội vụ thành phố, tính từ đầu năm đến ngày 19/8/2022, kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của thành phố đạt thấp, chỉ đạt 19,53%; số hồ sơ nộp trực tuyến của các phòng chuyên môn là 437 hồ sơ, đạt tỷ lệ 17,2%. Đối với cấp xã, phường: địa phương có số hồ sơ nộp trực tuyến cao nhất là 35,83%, thấp nhất là 0,38%. Không có hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích; tỷ lệ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt tỷ lệ 22,79%. Các con số trên đều đạt thấp so với quyết định của UBND tỉnh về Bảng chỉ số cải cách hành chính, cụ thể, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3 phải đạt từ 40% trở lên và mức độ 4 là từ 10% trở lên. Đối với tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính đạt từ 20% trở lên và tỷ lệ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả qua dịch vụ bưu chính công ích là từ 30% trở lên.

 Nguyên nhân các chỉ số nêu trên đạt thấp được các ngành và địa phương chỉ ra là do thời gian qua thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, xã, phường ít quan tâm thực hiện, thiếu kiểm tra, đôn đốc; bộ phận một cửa, công chức chuyên môn thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ít quan tâm hướng dẫn cho tổ chức và công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, chủ yếu giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc nhận hồ sơ giấy trực tiếp; trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin của một bộ phận cán bộ phụ trách còn hạn chế…

ảnh: Ông Nguyễn Văn Hon- Chủ tịch UBND thành phố/ Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố phát biểu kết luận cuộc họp

Trước những tồn tại hạn chế nêu trên, ông Nguyễn Văn Hon- Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa & Thông tin thành phố tổ chức ngay tập huấn, hướng dẫn cho các công chức thực hiện thành thục các quy trình thực hiện mức độ 3, mức độ 4, đối với Bưu điện cần tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện; Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu lãnh đạo từng ngành, từng địa phương phải năng động, trách nhiệm đưa ra các giải pháp phù hợp với từng ngành, từng địa phương với quyết tâm cao phấn đấu nâng cao các chỉ số để đạt kết quả cao nhất. Trong thực hiện nhiệm vụ khi có khó khăn vướng mắc  cần kịp thời phản ánh để có giải pháp tháo gỡ./.

Tin:Thanh Nghĩa- Ảnh: Hoài Thảo

Có thể bạn quan tâm