Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc tổ chức tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Chi tiết bài viết SD_TINTUC

Thành phố Sa Đéc tổ chức tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Ngày 31 tháng 3 năm 2023, UBND Thành phố phối hợp cùng với Văn phòng UBND Tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính và đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành năm 2023 cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan của các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp, cập nhật, bổ sung những quy định mới về cải cách TTHC và kiểm soát TTHC. Đồng thời, góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn thành phố Sa Đéc trong triển khai thực hiện  nhiệm vụ về công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Tại Hội nghị, Phòng kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ hành chính công Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã trình bày tổng quan công tác kiểm soát TTHC và đổi mới việc thực hiện TTHC; hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, hướng dẫn bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; hệ thống thông tin giải quyết TTHC và kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ giải quyết TTHC; hướng dẫn rà soát, đơn giản hóa TTHC trong hệ thống hành chính Nhà nước./.

Quốc Cường – Văn phòng HĐND và UBND Thành phố

Có thể bạn quan tâm