Danh mục chính Menu

Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp: số 12, đường 30/4, phường 1,
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3851431

Fax: 0277.3851615

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Website: http://dongthap.gov.vn

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh gồm: Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 03 Phó Chủ tịch: Ông Huỳnh Minh Tuấn, ông Nguyễn Phước Thiện, ông Đoàn Tấn Bửu. Thông tin liên hệ: 0277.3851431.

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

1. Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa

1.1. Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Tỉnh;

1.2. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Quốc phòng - an ninh; tư pháp; địa giới hành chính; cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; điều hành chung về công tác chuyển đổi số; thanh tra; phòng, chống tham nhũng; quy hoạch chung của Tỉnh; dự toán ngân sách nhà nước; kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công; công chức - công vụ; thi đua - khen thưởng; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; thi hành án dân sự;

1.3. Theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Công an; Quân sự; Biên phòng; Thanh tra; Tư pháp; Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Thống kê;

1.4. Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng ban các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Tỉnh;

1.5. Chỉ đạo công tác Văn phòng UBND Tỉnh;

1.6. Tiếp công dân định kỳ và đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức liên quan lĩnh vực phụ trách;

1.7. Trực tiếp làm đầu mối và giữ mối quan hệ làm việc giữa UBND Tỉnh với các cơ quan Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND Tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Hội Cựu chiến binh Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Toà án nhân dân Tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự Tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long.

2.  Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn

2.1. Giúp Chủ tịch UBND Tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổng hợp; đối ngoại; ngân hàng; doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý; tài chính, ngân sách; đất đai, khoáng sản và môi trường; xây dựng, phát triển nhà ở, đô thị; giao thông vận tải; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch kiến trúc; quản lý giá và tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án, chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngành phụ trách (phụ trách điều hành dự án nào sẽ chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan dự án phụ trách); công tác chuyển đổi số thuộc lĩnh vực phụ trách và các công việc khác theo sự phân công, uỷ nhiệm của Chủ tịch UBND Tỉnh;

2.2. Giúp Chủ tịch UBND Tỉnh theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Ngoại vụ; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Xây dựng; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tỉnh; Tài chính; Thuế; Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Hải quan; Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Tỉnh; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh; theo dõi và chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, người đại diện phần vốn Nhà nước và các doanh nghiệp có vốn Nhà nước tại: Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp; Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp; Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

2.3. Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng; Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của UBND Tỉnh và Chủ tịch UBND Tỉnh;

2.4. Đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức liên quan lĩnh vực phụ trách.

2.5. Giữ mối quan hệ giữa UBND Tỉnh với các cơ quan Trung ương thuộc lĩnh vực phụ trách; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện

3.1. Giúp Chủ tịch UBND Tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đa dạng sinh học; kinh tế hợp tác; làng nghề nông thôn; chuỗi ngành hàng theo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ; kinh tế biên giới; phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp; xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ; quy hoạch ngành; tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án, chương trình, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngành phụ trách (phụ trách điều hành dự án nào sẽ chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan dự án phụ trách); công tác chuyển đổi số thuộc lĩnh vực phụ trách và các công việc khác theo sự phân công, uỷ nhiệm của Chủ tịch;

3.2. Giúp Chủ tịch UBND Tỉnh theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh; Vườn Quốc gia Tràm Chim; Cục Quản lý thị trường Tỉnh;

3.3. Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng; Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của UBND Tỉnh và Chủ tịch UBND Tỉnh;

3.4. Đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức liên quan lĩnh vực phụ trách;

3.5. Giữ mối quan hệ giữa UBND Tỉnh với các cơ quan Trung ương thuộc lĩnh vực phụ trách; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

4. Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu

4.1. Giúp Chủ tịch UBND Tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục và đào tạo; y tế, dân số và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội; dân tộc; tôn giáo; văn thư - lưu trữ; thanh niên; dân vận chính quyền; giáo dục pháp luật; hộ tịch, kết hôn với người nước ngoài; lao động - việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội; bảo vệ trẻ em; bình đẳng giới; văn hóa, thể dục - thể thao; phát triển du lịch; công nghệ thông tin; thông tin truyền thông; báo chí; quy hoạch ngành; tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án, chương trình, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngành phụ trách (phụ trách điều hành dự án nào sẽ chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan dự án phụ trách); công tác chuyển đổi số thuộc lĩnh vực phụ trách và các công việc khác theo sự phân công, uỷ nhiệm của Chủ tịch UBND Tỉnh;

4.2. Giúp Chủ tịch UBND Tỉnh theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Tỉnh; Bảo hiểm Xã hội Tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; Trường Cao đẳng Y tế; Trường Cao đẳng Cộng đồng;

4.3. Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng; Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của UBND Tỉnh và Chủ tịch UBND Tỉnh;

4.4. Đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức liên quan lĩnh vực phụ trách;

4.5. Giữ mối quan hệ giữa UBND Tỉnh với các cơ quan Trung ương thuộc lĩnh vực phụ trách; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách; Trường Đại học Đồng Tháp; Báo Đồng Tháp; Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đồng Tháp và các cơ quan Báo, Đài ngoài Tỉnh.

Ông Phạm Thiện Nghĩa

Sinh ngày: 27/12/1966

Quê quán: xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Thương nghiệp, Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ông Huỳnh Minh Tuấn

Sinh ngày: 10/10/1980

Quê quán: xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

 

Ông Đoàn Tấn Bửu

Sinh ngày: 12/12/1964

Quê quán: xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Chuyên khoa cấp II ngành Quản lý Y tế, Chuyên khoa cấp I ngành Y tế công cộng, Đại học Y khoa

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Phước Thiện

Sinh ngày: 04/7/1978

Quê quán: xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý -  chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Phạm Thiện Nghĩa

Chủ tịch

0913794734

phamnghiaub@gmail.com

Huỳnh Minh Tuấn

Phó Chủ tịch

0919190609

huynhminhtuan80dt@gmail.com

Đoàn Tấn Bửu

Phó Chủ tịch

0905257787

doantanbuu@yahoo.com

Nguyễn Phước Thiện

Phó Chủ tịch

0939868639

npthien78@gmail.com