Danh mục chính Menu

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 312 Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Số điện thoại: 02773 854 133          

Email: cya@cdytdt.edu.vn

Trang thông tin điện tử: http://cdytdt.edu.vn/

Địa chỉ mạng xã hội (Facebook): https://www.facebook.com/cdytdt.edu.vn

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp có chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức Y tế có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn. Liên kết đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về khoa học sức khỏe với các trường Đại học, Cao đẳng trong nước và hợp tác quốc tế nhằm đào tạo nguồn nhân lực theo nhiều chuyên ngành có trình độ từ trung cấp, cao đẳng, đại học theo những chuyên ngành cụ thể được cấp trên phê duyệt. Nghiên cứu và tư vấn về khoa học sức khỏe; Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và khoa học sức khỏe cho sự nghiệp phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương.

Tổ chức đào tạo nhân lực Y tế trực tiếp tham gia cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo đối với từng ngành, nghề được phép đào tạo; Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo quy định.

Tổ chức các hoạt động đào tạo, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và in phôi văn bằng, quản lý, cấp phát, thu hồi, huỷ bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo theo quy định.

Tuyển dụng, sử dụng, quản lý giảng viên, viên chức, người lao động của Trường bảo đảm đủ về số lượng, phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.

Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động tài chính.

Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức được phê duyệt trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường; Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa, trung tâm và tương đương trở xuống theo quy định.

Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bệnh viện, trung tâm,... trong hoạt động đào tạo về lập kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; Tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học.

Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học,... trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động.

Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài sản của Nhà trường theo quy định; Sử dụng nguồn thu từ các hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động đào tạo và bổ sung nguồn tài chính của Trường.

Được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; Được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo hợp đồng đặt hàng; Được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Công Cừu

Năm sinh: 1963

Quê quán: Xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ/Chuyên khoa II

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Hiệu trưởng

  

Ông Nguyễn Tấn Hưng

Năm sinh: 1969

Quê quán: Xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ/Chuyên khoa II

Lý luận chính trị: Cao Cấp

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc

Năm sinh: 1968

Quê quán: Xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ/Chuyên khoa I

Lý luận chính trị: Cao Cấp

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

 

Ông Nguyễn Quang Vinh

Năm sinh: 1984

Quê quán: Xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Bệnh viện

Lý luận chính trị: Cao Cấp

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

   

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Công Cừu

Hiệu trưởng

0919 108 159

nccuu@cdytdt.edu.vn

Nguyễn Tấn Hưng

Phó Hiệu trưởng

0918 088 650

nthung@cdytdt.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Phó Hiệu trưởng

0907 297 036

ntkngoc@cdytdt.edu.vn

Nguyễn Quang Vinh

Phó Hiệu trưởng

0906 792 906

nqvinh@cdytdt.edu.vn

Nguyễn Ngọc Thanh Sơn

Trưởng phòng Tổ chức - Hành Chính, Quản trị

0949 055 900

nntson@cdytdt.edu.vn