Danh mục chính Menu

Tòa án nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 19, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773. 851019          Fax: 02773. 854074

Email: dongthaptoaan@gmail.com

Website: dongthap.toaan.gov.vn

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Bằng hoạt động của mình, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.

Tòa án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật; xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình tố tụng; căn cứ vào kết quả tranh tụng ra bản án, quyết định việc có tội hoặc không có tội, áp dụng hoặc không áp dụng hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định về quyền và nghĩa vụ về tài sản, quyền nhân thân.
Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành.

1. Sơ thẩm vụ việc theo quy định của pháp luật.

2. Phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

3. Kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, khi phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới theo quy định của luật tố tụng thì kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, kháng nghị.

4. Giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.

5. Cơ cấu tổ chức gồm:

Ủy ban Thẩm phán.

Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, Tòa gia đình và người chưa thành niên.

Bộ máy giúp việc.

ỦY BAN THẨM PHÁN: Ủy ban Thẩm phán Tòa án Tỉnh gồm Chánh án, Phó Chánh án và một số Chánh tòa. Số lượng thành viên của Ủy ban Thẩm phán do Chánh án Tòa án tối cao quyết định theo đề nghị của Chánh án Tòa án Tỉnh. Phiên họp Ủy ban Thẩm phán Tòa án Tỉnh do Chánh án chủ trì. Ủy ban Thẩm phán Tòa án Tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thảo luận về việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Tòa án Tỉnh.

- Thảo luận báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Tỉnh với Tòa án tối cao và Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tổng kết kinh nghiệm xét xử.

- Thảo luận về kiến nghị của Chánh án Tòa án Tỉnh đề nghị Chánh án Tòa án cấp cao, Chánh án Tòa án tối cao xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo yêu cầu của Chánh án.

TÒA CHUYÊN TRÁCH:

Các Tòa chuyên trách có nhiệm vụ, quyền hạn:

- Sơ thẩm những vụ việc theo quy định của pháp luật;

- Phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.

BỘ MÁY GIÚP VIỆC: Bộ máy giúp việc của Tòa án Tỉnh gồm có Văn phòng; Phòng tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng; Phòng kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án.

Ông Phạm Trung Tuấn

Sinh ngày: 10/3/1965

Quê quán: xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật, Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chánh án

Ông Nguyễn Văn Mỹ

Sinh ngày: 01/10/1963 

Quê quán: thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật 

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chánh án, Thẩm phán Trung cấp

Bà Nguyễn Thị Thanh

Sinh ngày: 25/9/1967 

Quê quán: xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chánh án, Thẩm phán Trung cấp

Ông Trần Trung Thành

Sinh ngày: 20/11/1976

Quê quán: phường Tân Qui Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật 

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chánh án, Thẩm phán Trung cấp

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Phạm Trung Tuấn

Chánh án

0918 072 859

Nguyễn Văn Mỹ

Phó Chánh án

0913 987 805

Nguyễn Thị Thanh

Phó Chánh án

0908 026 967

Trần Trung Thành

Phó Chánh án

0908 687 062

trantrungthanh111976
@yahoo.com