Xuất bản thông tin

null Ngành Điện Tháp Mười phát triển sau 40 năm thành lập huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Ngành Điện Tháp Mười phát triển sau 40 năm thành lập huyện

Sau 40 năm thành lập huyện, Tháp Mười đã phát triển và đổi mới toàn diện, đó là kết quả đóng góp của tất cả các cấp, các ngành và sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân trong huyện, trong đó có ngành Điện.

Khi mới thành lập huyện, đời sống Nhân dân trong huyện gặp khó khăn về mọi mặt, lúc đó, ngành điện chưa phát triển, Nhân dân sản xuất, sinh hoạt chủ yếu bằng phương tiện thủ công, sử dụng đèn dầu trong thắp sáng để sinh hoạt, học hành, kinh tế còn ở mức thấp và đời sống còn thiếu thốn, lạc hậu. Nhận thấy được tầm quan trọng của nguồn điện trong thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội – an ninh quốc phòng. Đặc biệt là từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới thì tiêu chí điện cũng là một trong những tiêu chí quan trọng. Thời gian qua, huyện Tháp Mười đã nỗ lực hoàn thành tiêu chí số 4 về điện nên hệ thống lưới điện, chất lượng điện áp ở nông thôn được cải thiện đáng kể, mạng lưới điện ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Nói về sự đổi thay đời sống của người dân nông thôn từ khi có điện. Ông Nguyễn Văn Long, Ấp 3 xã Hưng Thạnh cho biết:

“ Xã Hưng Thạnh trước đây không có điện, cuộc sống sinh hoạt của người dân rất  khổ cực, thiếu thốn điện phục vụ sản xuất. Về gia đình sinh hoạt cuộc sống không có điện cũng không làm được gì. Từ khi chủ trương Nhà nước kéo điện phục vụ cho Nhân dân thì bây giờ cuộc sống người dân xã Hưng Thạnh rất là sung sướng, tại vì điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ cho gia đình, các mặt sinh hoạt của xã hội, địa phương này bây giờ phát triển rất tốt. Từ khi có điện tới giờ, nhà nào cũng sắm truyền hình xem thông tin thời sự, coi các chương trình giải trí phục vụ trong cuộc sống người dân, tôi thấy rất là tốt”

Để có hệ thống điện lưới phủ khắp 13 xã, thị trấn trong huyện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn, thời gian qua huyện Tháp Mười đã quan tâm huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp, cải tạo lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu tiêu chí điện ở các địa phương.

Nhờ sự quan tâm của chính quyền các cấp, sự nỗ lực của ngành Điện mà các địa phương trong huyện đã thực hiện hoàn thành tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới, hệ thống điện trung thế, hạ thế liên xã trên địa bàn huyện được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch phát triển. Hiện toàn huyện có trên 457 km đường dây điện trung thế; trên 593 km đường dây điện hạ thế; 554 trạm biến áp hạ thế, tổng dung lượng 24.110 KVA. Hàng năm, huyện thực hiện nhiều công trình cải tạo, nâng cấp sửa chữa điện ở từng khu vực, các tuyến được quan tâm thực hiện, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân. Ngoài cung cấp điện phục vụ đời sống, sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất của Nhân dân, Tháp Mười còn đảm bảo cung cấp điện cho các khu công nghiệp, các công ty, doanh nghiệp hoạt động, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Huỳnh Phú Quang, người dân xã Trường Xuân năm nay đã 70 tuổi cho biết:

“ Từ 40 năm thành lập huyện tới nay thì huyện Tháp Mười phát triển rất mạnh và nhanh hơn các huyện khác, thứ nhất là kinh tế phát triển gắn liền với điện, trạm bơm điện phục vụ tốt cho bà con được 3 vụ, thắp sáng nông thôn, làm ăn càng ngày càng khá, tivi 90% nhà có đầy đủ hết. Khu công nghiệp của mình thấy đang phát triển, bà con đây đi làm nhân công hằng ngày, sáng đi chiều về thấy đi cũng nhiều, tới tuổi lao động đi vào đó làm có công ăn chuyện làm hết rồi, khá giả rồi, nhà cửa này kia nói đúng ra hết còn nhà lá nữa rồi”

Bên cạnh đó, các địa phương còn đẩy mạnh phong trào sáng-xanh-sạch-đẹp trong xây dựng Nông thôn mới, vận động Nhân dân xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường trục xã, trục ấp và những tuyến đường có đông dân cư sinh sống, góp phần giữ gìn an ninh- trật tự khóm, ấp.

Nhìn chung, sau 40 năm thành lập huyện, diện mạo khu vực nông thôn huyện Tháp Mười đã có sự đổi mới toàn diện, trong đó sự đóng góp quan trọng của ngành Điện, bởi thực tế cho thấy, Điện đã mang ánh sáng văn minh đến vùng sâu, vùng xa, xóa dần lạc hậu, giảm sự nghèo khó trong cuộc sống của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong huyện./.

BT: Nguyễn Thu