Xuất bản thông tin

null Họp lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch phối hợp đăng cai tổ chức Hội nghị triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam khu vực Tây Nam bộ

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch phối hợp đăng cai tổ chức Hội nghị triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam khu vực Tây Nam bộ

Sáng ngày 16/3/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh liên quan tổ chức cuộc họp lấy ý kiến thống nhất nội dung Kế hoạch phối hợp đăng cai tổ chức Hội nghị triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam khu vực Tây Nam bộ tại tỉnh Đồng Tháp.   

Cuộc họp do ông Nguyễn Ngọc Thương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) chủ trì, với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, đại diện Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (Ban Tổ chức 248); lãnh đạo các sở, ban, ngành Tỉnh gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Tài chính; Nội vụ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Liên đoàn Lao động Tỉnh; Công an Tỉnh; Trung tâm Xúc tiến, Thương mại, Du lịch và Đầu tư và một số phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở VHTT&DL.

Là đơn vị chủ trì, trực tiếp tham mưu UBND Tỉnh, Sở VHTT&DL đã dự thảo Kế hoạch phối hợp đăng cai tổ chức Hội nghị triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam khu vực Tây Nam bộ tại Đồng Tháp. Tại cuộc họp, các sở, ban, ngành đã có nhiều ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch trình UBND Tỉnh ban hành. Đồng thời, đại diện Ban Tổ chức 248 cũng thông tin trao đổi về nội dung chương trình Hội nghị, các hoạt động trước, trong và sau Hội nghị để các thành viên tại cuộc họp bàn bạc, thống nhất trong triển khai thực hiện.   

Quang cảnh cuộc họp

Theo đó, Hội nghị triển khai Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ do Ban Tổ chức 248 và UBND tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức, dự kiến diễn ra vào ngày 19/4/2022 tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với sự tham dự của hơn 150 đại biểu đến từ các Bộ, ngành Trung ương, UBND, các sở, ngành và một số doanh nghiệp tiêu biểu của các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ.

Hội nghị nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội; nâng cao nhận thức của các cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp về xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, văn hóa kinh doanh trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá du lịch, hình ảnh quê hương, con người Đất sen hồng nghĩa tình, năng động, sáng tạo đến với các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ và cả nước.

Tin, ảnh: Tài Linh