Xuất bản thông tin

null Chủ đề ngày môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ đề ngày môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020

Năm 2020, Liên Hợp Quốc đã lựa chọn Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2020 với chủ đề "Đa dạng sinh học - Hành trình duy trì sự sống" và Ngày Đại dương Thế giới 8/6/2020 với chủ đề " Đổi mới vì một Đại dương bền vững"

 Ngày Môi trường thế giới năm 2020 với chủ đề “Đa dạng sinh học”  nhằm nhấn mạnh sự cấp thiết, tham vọng và hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng mà con người phải đối mặt với thiên nhiên. Qua đó kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức cũng như hành động luôn tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; tái sử dụng và tái chế chất thải, chống rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước, khí tượng, động vật hoang dã.

          Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 có chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững” với ý nghĩa thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương.  Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại dương khỏe mạnh; Vì một đại dương sạch không rác thải nhựa; Chung tay hành động vì biển xanh không rác thải nhựa; Chung tay gìn giữ màu xanh của biển.

Các khẩu hiệu tuyên truyền năm 2020

- Nhiệt liệt hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/6/2020;

- Nhiệt liệt hưởng ứng ngày Đại dương Thế giới 08/6/2020;

- Thiên nhiên có thể tiếp tục sống mà không có chúng ta, nhưng chúng ta không thể tồn tại nếu thiếu đi chúng;

- Không mua bán động vật hoang dã, nguy cấp, được ưu tiên bảo vệ;

- Môi trường ngày hôm nay là cuộc sống của tương lai;

- Hãy bảo vệ môi trường từ lời nói đến hành động;

- Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta;

- Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình;

- Mỗi người, mỗi ngày hãy làm một việc tốt để bảo vệ môi trường;

- Vì một hành tinh xanh, sạch, không rác thải nhựa;

- Hạn chế và không nên sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần;

- Bỏ rác đúng nơi quy định - Hành động nhỏ, thay đổi lớn;

- Rác là nguồn gây ô nhiễm, hãy làm sạch rác ở mọi nơi;

- Vì tương lai con em chúng ta, hãy giữ gìn cho môi trường xanh, sạch, đẹp;

- Nhà sạch, cây xanh, không khí trong lành là nếp sống văn minh;

- Tất cả vì biển đảo Quê hương, vì biên cương Tổ quốc.   

Đỗ Thị Nguyên - P. QLCN