Xuất bản thông tin

null Đăng ký tập huấn lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ y tế của doanh nghiệp

Chi tiết bài viết Tin tức

Đăng ký tập huấn lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ y tế của doanh nghiệp

Căn cứ công văn số 2069/SYT-NVY ngày 15/6/2021 của Sở Y Tế về việc tập huấn lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ y tế.

Nhằm chủ động trong công tác lấy mẫu, vận chuyển mẫu đi xét nghiệm Covid-19 để ứng phó kịp thời với tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp hiện nay.

Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp cung cấp danh sách người tham dự (họ tên, chức vụ, số điện thoại di động, email) không quá 02 nhân viên y tế và gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp (Sở Y tế) trước ngày 10/7/2021 theo địa chỉ email cdc.xnpcd@gmail.com. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ số điện thoại 0988.191.388 (gặp chị Nga) để được hướng dẫn.

Đề nghị các doanh nghiệp quan tâm và thực hiện./.

Tuyết Minh - P. QLCN