Xuất bản thông tin

null Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn Tỉnh

trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đã có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng và một số khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

1. Thường xuyên cập nhật thông tin doanh nghiệp trên bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương (tại website https://antoancovid.vn và thực hiện các thủ tục đánh giá mức độ an toàn theo đường link hướng dẫn: https://antoancovid.vn/huong-dan). Tên đăng nhập và mật khẩu đã gửi Doanh nghiệp tại công văn số 780/SCT-QLCN ngày 07/5/2021.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền thông điệp 5K (khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập – khai báo y tế) cho người lao động tại doanh nghiệp; thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp để triển khai thực hiện tại doanh nghiệp.

3. Tổ chức tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu và biện pháp phòng chống dịch theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” (tham khảo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 và Sổ tay hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại website https://sct.dongthap.gov.vn/).

4. Khi cần thiết, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra công tác triển khai phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp; thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Xem chi tiết tại đây./.

Phòng KHTCTH