Xuất bản thông tin

null 7 NHỚ KHI THAM GIA BẦU CỬ QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin tức

7 NHỚ KHI THAM GIA BẦU CỬ QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Nhớ ngày bầu cử: Chủ Nhật, 23/5/2021

2. Nhớ đi bầu cử sớm

3. Nhớ địa điểm bầu cử

4. Nhớ mang theo thẻ cử tri khi đi bầu cử

5. Nhớ chọn đúng, bầu đủ số lượng đại biểu các cấp theo quy định.

6. Nhớ thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

7. Nhớ thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người thân, bạn bè và mọi người tham gia bầu cử.

Nguồn: Fanpage Tuyên giáo Sóc Trăng