Xuất bản thông tin

null Thông báo tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành Lệnh số 248 và số 249 về lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu.

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành Lệnh số 248 và số 249 về lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu.

Thực hiện Công văn số 568/XNK-NS ngày 12/8/2021 của Cục Xuất Nhập khẩu Bộ Công Thương về việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành Lệnh số 248 và số 249 về lĩnh vực an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành Lệnh số 248 ngày 12/4/2021 về “Quy định quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” và lệnh số 249 ngày 14/4/2021 về “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu vào Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”.

Sở Công Thương thông tin đến quý doanh nghiệp hai nội dung trên để biết và chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp nhằm đáp ứng các quy định khi xuất sang thị trường Trung Quốc. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì  quý doanh nghiệp phản hồi đến Văn phòng SPS Việt Nam, Văn phòng SPS Bộ Công Thương (địa chỉ chi tiết tại Công văn số 568/XNK-NS ngày 12/8/2021) để được hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định, đồng gửi về Sở Công Thương Đồng Tháp (qua Phòng Quản lý Thương mại tại địa chỉ thư điện tử: baocaoxnk.sct@gmail.com) để thực hiện công tác phối hợp (có đính kèm Công văn số 568/XNK-NS ngày 12/8/2021).

Các văn bản liên quan kèm theo, quý doanh nghiệp tham khảo tại Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương Đồng Tháp https://sct.dongthap.gov.vn.

Sở Công Thương đề nghị quý doanh nghiệp quan tâm, phối hợp./.

Chi tiết xem tại đây.

Tuyết Minh - P.QLCN