Xuất bản thông tin

null Xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021

Thực hiện Công văn Số 2840/BCT-XNK ngày 26/5/2022 của Bộ Công Thương về việc xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021, ngày 08/6/2022 Sở Công Thương đã có Công văn Số 1218/SCT-QLTM về việc xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021 thông báo đến Doanh nghiệp.

Đề nghị Quý Doanh nghiệp nghiên cứu thông tin chi tiết tại các file đính kèm và gửi hồ sơ đăng ký xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021 về Sở Công Thương (Phòng Quản lý Thương mại – Điện thoại: 0277.8551043) theo địa chỉ: Số 21, Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp; Đầu mối liên hệ: Minh Thư, di động: 0904.449.553; Thời gian chậm nhất đến ngày 01/7/2022.

Vì quyền lợi của doanh nghiệp, đề nghị Quý đơn vị quan tâm thực hiện đảm bảo thời gian quy định.

Xem chi tiết tại đây./.

Minh Thư - P. QLTM