Xuất bản thông tin

null Năm 2022, Đồng Tháp tiết kiệm được 66 triệu kWh điện năng

Chi tiết bài viết Tin tức

Năm 2022, Đồng Tháp tiết kiệm được 66 triệu kWh điện năng

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Đồng Tháp, trong năm 2022, sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh Đồng Tháp đạt 66 triệu kWh, tương đương 2,36% sản lượng điện thương phẩm. Trong đó, lĩnh vực doanh nghiệp sản xuất tiến kiệm nhiều nhất đạt 41,5 triệu kWh chiếm gần 63%, ánh sáng sinh hoạt 20,4 triệu kWh chiếm 30,9% trong tổng sản lượng tiết kiệm của Tỉnh.

Để đạt được kết quả như trên, ngay từ đầu năm 2022, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (TK&HQ) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Qua đó, Công ty Điện lực, các sở ban ngành và UBND các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để sử dụng điện TK&HQ, cụ thể như sau:

- Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng lượng cho 10 doanh nghiệp, đánh giá sản xuất sạch hơn cho 01 đơn vị và tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Qua đó, Trung tâm đã đề ra các giải pháp và được doanh nghiệp áp dụng thực hiện để nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên nhiên liệu, năng lượng và giảm phát thải ô nhiễm môi trường.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái Đất 2022”;

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách nhận biết sử dụng thiết bị điện có dán nhãn năng lượng tiết kiệm; tuyên truyền việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong nhân dân trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, ...

- Phối hợp với các Hội, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện các
chương trình: Gia đình tiết kiệm điện, Tiết kiệm điện trong trường học, ... Qua đó đã vận động 4.290 hộ gia đình đăng ký tham gia cuộc thi “Hộ gia đình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả năm 2022”.

- Các địa phương đã đầu tư, thay thế các hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn Led tiết kiệm điện và đèn Led sử dụng năng lượng mặt trời.

Để đảm bảo nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Công ty Điện lực, sở ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng điện và triển khai thực hiện các giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Tính đến nay, Tổng công suất đấu nối năng lượng điện mặt trời trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp là 183,178 MWp. Trong đó, năm 2022 tổng sản lượng điện mặt trời phát lên lưới là 230,18 triệu kWh./.

Hữu Có - P.KHTCTH