Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Ngày 14/4/2021, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Một xã một sản phẩm năm 2021, mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Sản phẩm OCOP Đồng Tháp

Phấn đấu trong năm 2021: có thêm ít nhất 49 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; ít nhất có 20 sản phẩm nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao; tập trung chuẩn hóa 4 sản phẩm OCOP đạt trên 90 điểm hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia xem xét đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao; triển khai, phát triển Trung tâm thiết kế sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP gắn với quảng bá, giới thiệu sản phẩm cấp Tỉnh tại thành phố Cao Lãnh trên cơ sở kết hợp vào không gian hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Tỉnh; 100% cán bộ quản lý Chương trình OCOP cấp huyện được đào tạo tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, triển khai thực hiện chương trình và 100% các doanh nghiệp, Hợp tác xã, chủ hộ có đăng ký sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình OCOP được đào tạo tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý, kinh doanh.

Qua đó, UBND Tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng tham Chương trình OCOP tiếp cận nguồn vốn khuyến công, lập kế hoạch và ngân sách hằng năm cho hoạt động khuyến công liên quan đến các tổ chức kinh tế hình thành bởi Chương trình; Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm mô hình quản lý sản xuất, kinh doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP; Đẩy mạnh việc quảng bá, xây dựng đa dạng các kênh bán hàng sản phẩm OCOP; Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có sản phẩm OCOP tỉnh hoặc các sản phẩm tiềm năng OCOP tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh; Vận hành, hoạt động hiệu quả điểm trưng bày, bán sản phẩm OCOP của tỉnh tại thành phố Sa Đéc; liên kết, phát triển thêm các điểm bán hàng, cửa hàng OCOP trên địa bàn tỉnh; Cập nhật thông tin thị trường trong nước và quốc tế liên quan đến sản phẩm OCOP./.

Minh Trang - P.QLTM (Nguồn: 122/KH-UBND)