Xuất bản thông tin

null Mời tham dự Hội nghị trực tuyến “Tận dụng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP để thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh đại dịch Covid-19”

Chi tiết bài viết Tin tức

Mời tham dự Hội nghị trực tuyến “Tận dụng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP để thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh đại dịch Covid-19”

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh hiểu về tầm quan trọng và tác động của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là tận dụng cơ hội thuận lợi từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) để thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đối với ngành hàng nông, thủy sản và thực phẩm; Sở Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến "Tận dụng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) để thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh đại dịch Covid-19". 

         1. Thời gian và địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ, ngày 30/9/2021 (Thứ năm), tại Hội trường Ủy ban nhân dân Tỉnh.
        2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến, điểm cầu chính tại Hội trường UBND Tỉnh kết nối với điểm cầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ); các điểm cầu tại 12 huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

          Hội nghị hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội giúp doanh nghiệp ổn định và đẩy  mạnh hoạt động xuất nhập khẩu trong bối cảnh thế giới dần chuyển sang xu hướng phục hồi kinh tế và sống chung với dịch.

Sở Công Thương kính mời quý doanh nghiệp xuất nhập khẩu quan tâm tham dự, thông tin chi tiết vui lòng xem các file đính kèm.

Xem chi tiết Chương trình Hội nghị tại đây./.

Minh Thư - P. QLTM