Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021

"Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021 diễn ra từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 15/5/2021với Chủ đề là "Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới" nhằm bảo đảm thực phẩm sạch và an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Theo đó, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch số 53/KH-BCĐ ngày 24/3/2021 về Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 với các nội dung sau:

1. Mục tiêu:

-Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm để đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trên địa bàn Tỉnh, tăng cường giám sát, hậu kiểm nhằm nhằm giảm thiểu ngộ độc do thực phẩm không an toàn.

- Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm (nếu xảy ra trên địa bàn quản lý).

2. Đối tượng ưu tiên truyền thông

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm

- Chính quyền các cấp; các cơ quan chức năng

- Người tiêu dùng

3. Nội dung truyền thông

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đảm bảo an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tăng cường trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Hiểu đúng, tìm hiểu kỹ các thông tin về thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

- Gửi tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động tại địa phương để đăng trên website của Ngành, Cổng thông tin điện tử địa phương, đơn vị.

4. Tài liệu tuyên truyền

- Thông điệp Tháng hành động năm 2021 từ trung ương.

Ngoài ra, các Sở Y tế, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Sở Công thương còn chủ động xây dựng hoặc nhân bản tài liệu truyền thông dựa trên tài liệu tham khảo đăng trên Trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm (địa chỉ http://vfa.gov.vn) và của các đơn vị của các Bộ, Ngành liên quan (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương...).

Đồng thời, Sở Công Thương đã triển khai Công văn số 699/SCT-QLCN về việc Triển khai "Tháng hành động an toàn thực phẩm" và tăng cường công tác quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay; Tham gia Đoàn kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tuyết Minh - P. QLCN