Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp, duy trì hoạt động sản xuất của doanh nghiệp theo mô hình “4 tại chỗ”

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp, duy trì hoạt động sản xuất của doanh nghiệp theo mô hình “4 tại chỗ”

Trong tháng 8, dịch Covid-19 đã lây lan hầu hết các huyện trên địa bàn Tỉnh. Sau hơn 1 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hoạt động sản xuất của doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn. Công suất sản xuất của doanh nghiệp giảm chỉ còn 40 - 50% so với trước đây. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2021 giảm 27,17% so với tháng trước và giảm 59,1% so cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 8 tháng 2021 giảm 10,93% so cùng kỳ (8 tháng 2020 đạt 102,29% so cùng kỳ). Trong đó, ngành Công nghiệp chế biến chế tạo giảm 12,31%, đây là ngành chiếm tỷ trọng cao trong toàn ngành công nghiệp của Tỉnh (trên 85%) và cũng là ngành chịu tác động mạnh nhất bởi dịch bệnh Covid-19.

Ảnh Internet

Thời gian qua, thực hiện yêu cầu vừa duy trì hoạt động sản xuất vừa phòng, chống dịch nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động xây dựng phương án “3 tại chỗ”, tổ chức xét nghiệm cho người lao động. Để tiếp tục duy trì hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp. Sở Công Thương đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh ban hành Phương án Tổ chức sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo mô hình “4 tại chổ” (Phương án 247/PA-UBND). Đồng thời Sở cũng đã có hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thực hiện bắt đầu từ ngày 20/8/2021 (Hướng dẫn 1747/HD-SCT).

Nội dung “4 tại chỗ” là sản xuất, làm việc tại chỗ; ăn tại chỗ; nghĩ ngơi tại chỗ và y tế tại chỗ. Cùng với đó, yêu cầu để doanh nghiệp hoạt động sản xuất thực hiện theo “4 tại chỗ” phải ưu tiên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Doanh nghiệp phải có Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19; phương án sản xuất “4 tại chỗ”; Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 (theo hướng dẫn tại http://antoancovid.vn); Bản đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại doanh nghiệp; Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của doanh nghiệp với người lao động, với đơn vị cung cấp dịch vụ.

Tính đến ngày 01/9, tỉnh Đồng Tháp có 152/431 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp đăng ký thực hiện phương án 4 tại chỗ với tổng số lao động 19.718/54.116 lao động. Trong đó, số doanh nghiệp đã được UBND cấp huyện thẩm định, phê duyệt phương án 4 tại chỗ là 106 doanh nghiệp, với số lao động là 12.400 lao động. Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương hỗ trợ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện “4 tại chỗ” của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Chi tiết Phương án 247/PA-UBND và nội dung Hướng dẫn 1747/HD-SCT xem tại đây./.

Bé Mỷ - P.KHTCTH