Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở từng bước phục hồi hoạt động và phát triển sản xuất, kinh doanh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngày 22/10/2021, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 2322/HD-SCT về việc Hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Tỉnh.

Về hoạt động sản xuất công nghiệp:

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trước và sau khi hoạt động phải được rà soát, kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19; doanh nghiệp phải có bộ phận chuyên môn y tế, có cán bộ y tế có năng lực thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Trong điều kiện doanh nghiệp chưa có cán bộ y tế thì thực hiện tuyển dụng cán bộ y tế hoặc ký hợp đồng với tổ chức y tế làm việc cho doanh nghiệp để tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Doanh nghiệp tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 khi sàng lọc đầu vào xét nghiệm định kỳ.

Khuyến khích ưu tiên sử dụng lao động đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng, người lao động ở vùng nguy cơ thấp. Người lao động phải thực hiện nghiêm quy tắc 5K trong mọi hoạt động. Khi bổ sung, tuyển dụng lao động vào làm việc doanh nghiệp, cơ sở phải có phương án trình UBND cấp huyện phê duyệt.

Việc di chuyển của người lao động từ vùng dịch cấp 1, cấp 2 đến hoặc đi qua vùng dịch cấp 1, cấp 2 khi di chuyển, đi lại phải bảo đảm các yêu cầu về 5K (không yêu cầu đã tiêm vắc xin); đến hoặc đi qua vùng dịch cấp 3 phải tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng; hạn chế đi đến vùng dịch cấp 4 (trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định đối với vùng dịch cấp 4). Người lao động di chuyển từ vùng dịch cấp 3 đến hoặc đi qua vùng dịch cấp 1, cấp 2, cấp 3 khi di chuyển, đi lại phải tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng; hạn chế đi đến vùng dịch cấp 4 (trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định đối với vùng dịch cấp 4). Người lao động từ vùng dịch cấp 4 hạn chế di chuyển nội vùng; trường hợp di chuyển phải tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và trong trường hợp thật sự cần thiết như: làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất; hạn chế tối đa việc di chuyển đến, qua các vùng dịch cấp 1, 2, 3 và thực hiện các biện pháp xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Về hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ:

Các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ theo quy định tại Công văn số 2322/HD-SCT phải có kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19, phương án xử trí khi có các trường hợp nghi mắc, mắc COVID-19 và các nội dung liên quan khác về phòng chóng dịch (theo hướng dẫn tại công văn số 2322/HD-SCT) được Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định cho phép hoạt động khi đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Đối với các các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi cần thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Các đơn vị phải thực hiện đầy đủ các nội dung, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (theo hướng dẫn tại công văn số 2322/HD-SCT) và phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định cho phép hoạt động khi đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định.

100% người quản lý, người bán hàng, người lao động tại siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi nằm trong khu vực phân loại cấp độ dịch là 1, 2, 3 phải được tiêm ít nhất một mũi vắc xin sau ít nhất 10 ngày và ở cấp độ 4 phải tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng hoặc có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực. 100% người quản lý, người bán hàng, người lao động tại chợ phải được tiêm ít nhất một mũi vắc xin sau ít nhất 10 ngày.

Các nội dung khác được quy định chi tiết tại Công văn số 2322/HD-SCT ngày 22/10/2021 của Sở Công Thương.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 2126/SCT-QLTM ngày 30/9/2021 của Sở Công Thương về hoạt động thương mại, dịch vụ trong tình hình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh và Hướng dẫn số 2127/HD-SCT ngày 30/9/2021 của Sở Công Thương về tổ chức sản xuất của các doanh nghiệp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chi tiết xem Hướng dẫn số 2322/HD-SCT tại đây./.

Hữu Có - P.KHTCTH