Xuất bản thông tin

null Thông báo mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ 15/5 đến 27/5/2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ 15/5 đến 27/5/2022

Điện lực Lai Vung xin thông báo lịch mất điện trong khu vực huyện Lai Vung như sau:

Stt

Thời gian mất điện

Khu vực mất điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

15/05/2022

07h00-18h00

Không mất điện

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Định Hòa, xã Long Thắng (từ cầu Chợ Giao Thông đến chợ Ngã Năm Long Thắng), huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Nhà Thờ Chợ Giao Thông, tuyến 476-SH.

2

15/05/2022

07h00-08h00

17h00-18h00

Không mất điện

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Long Thắng, xã Hòa Long, thị trấn Lai Vung (từ chợ Ngã Năm Long Thắng đến chợ Hòa Long cũ), huyện Lai Vung.

Chuyển nguồn PĐNR 476-10/1-1 Cây Xăng Quản Tám nhận điện tuyến 474-AH.

3

25/05/2022

07h00-18h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Long Hậu, xã Tân Phước, xã Tân Thành (từ cầu Thông Dông đến cua Tám Đức, từ chợ Long Thành đến Rạch Gia Tân Phước), huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Long Hậu, tuyến 474-AH.

4

26/05/2022

08h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lộc, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

Trạm Chín Hồng, tuyến 480-SH.

5

27/05/2022

07h00-18h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung.

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hưng Lợi Đông, ấp Hưng Lợi Tây, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò.

Trạm Hậu Thành, tuyến 474-AH.

Trạm Xẻo Rái, tuyến 481-AH.

Mục số 1 và mục số 2 của thông báo này thay thế mục số 22 và mục số 23 của thông báo 688/TB-ĐLLV ngày 04/05/2022.

Điện lực Lai Vung xin thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý: Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Lai Vung sẽ đóng điện trở lại không thông báo trước.

Trân trọng./.