Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu gói thầu số 13-Xây dựng Mặt đường, vỉa hè, bó vỉa, hệ thống thoát nước và chiếu sáng thuộc công trình Chợ cũ Lai Vung (giai đoạn 2)

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo mời thầu gói thầu số 13-Xây dựng Mặt đường, vỉa hè, bó vỉa, hệ thống thoát nước và chiếu sáng thuộc công trình Chợ cũ Lai Vung (giai đoạn 2)