Xuất bản thông tin

null Ủy ban nhân dân xã Tân Khánh Đông, Thành phố Sa Đéc triển khai mô hình “NGÀY THỨ NĂM KHÔNG HẸN”

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ủy ban nhân dân xã Tân Khánh Đông, Thành phố Sa Đéc triển khai mô hình “NGÀY THỨ NĂM KHÔNG HẸN”

Căn cứ phê duyệt sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính năm 2023 số 254/UBND-HC ngày 16/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc. Uỷ ban nhân dân xã Tân Khánh Đông đã triển khai mô hình “NGÀY THỨ NĂM KHÔNG HẸN”.

Theo đó vào ngày thứ năm hàng tuần khi Công dân nộp hồ sơ trực tuyến hoặc đến trực tiếp tại bộ phận một cửa của xã và công an xã thực hiện các thủ tục theo mô hình này sẽ được tiếp nhận, xử lý và chờ nhận kết quả ngay thay vì phải hẹn trả kết quả từ 01 đến 05 ngày làm việc theo quy định. Để thuận tiện cho việc thực hiện Mô hình này thì Công dân phải cung cấp đầy đủ thông tin khi thực hiện thủ tục hành chính có liên quan.

Các thủ tục hành chính được áp dụng để thực hiện Mô hình:

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã: Đăng ký khai tử; đăng ký kết hôn; thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch; đăng ký lại khai sinh; xác nhận tình trạng hôn nhân; chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản.

Tại phòng tiếp dân của công an xã: Thủ tục gia hạn tạm trú, thông báo lưu trú, xoá đăng ký thường trú, đăng ký thường trú diện khai sinh, khai báo tạm vắng, khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điểu kiện đăng ký thường trú- đăng ký tạm trú, xác nhận thông tin về cư trú, xoá đăng ký tạm trú, điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú.

 

Thông qua mô hình sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí và tạo sự hài lòng đối với tổ chức và công dân, nhất là những trường hợp ở xa. Đồng thời Phát huy hơn nữa sự năng động, nhạy bén trong tiếp nhận và xử lý công việc của đội ngũ cán bộ công chức ở địa phương, hướng đến xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ./.

Hồng Nhạn - Ủy ban nhân dân xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc

Có thể bạn quan tâm