Xuất bản thông tin

null Kế hoạch tổ chức “ Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính thành phố Sa Đéc năm 2020”

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kế hoạch tổ chức “ Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính thành phố Sa Đéc năm 2020”

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công nghệ thông tin và các giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính của thành phố Sa Đéc trong thời gian tới.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính thành phố Sa Đéc năm 2020.

Theo kế hoạch dự kiến có 22 đội thi với 110 thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường. Dự kiến thời gian tổ chức hội thi là vào trung tuần tháng 11 năm 2020.

Hội thi được tổ chức qua 03 vòng:

+ Vòng 1: Thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm qua hộp thư điện tử công vụ và xử lý văn bản điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành iDesk.

+ Vòng 2: chọn những cá nhân có phần trả lời trắc nghiệm đạt từ 70% trở lên (21/30) câu đúng để tiếp tục thực hiện phần thi sáng kiến trong cải cách hành chính

+ Vòng 3: chọn 15 bài thi đạt điểm cao nhất ở vòng 2 để trình bày sáng kiến trước Ban tổ chức, Ban Giám khảo hội thi.

Nội dung thi xoay quanh những kiến thức về công tác cải cách hành chính như: Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; Luật lưu trữ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị quyết số 260/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 800/SNV-CCVC ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm; Kỹ năng sử dụng các chức năng của phần mềm quản lý văn bản và điều hành iDesk, chữ ký số trên văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước, sử dụng thư điện tử công vụ và khai thác thông tin trên internet.

Thể lệ hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính TP Sa Đéc năm 2020

Thông qua Hội thi thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính để phục vụ tốt các hoạt động chuyên môn: Góp phần nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của thành phố Sa Đéc trong thời gian tới.

                                                                        Ngọc Hạ (Phòng Nội vụ)

Có thể bạn quan tâm