Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc: Cam kết thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thành phố Sa Đéc: Cam kết thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

Sáng ngày 19/3/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc tổ chức Hội nghị ký bản cam kết thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 và bản cam kết thực hiện tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính thành phố Sa Đéc hàng năm giữa các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc và Ủy ban nhân dân các xã, phường.  Hội nghị do ông Lăng Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc chủ trì.

            Hội nghị cũng đã thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2020, chỉ rõ những tồn tại hạn chế và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính của Thành phố. Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc đã thông qua Quyết định số 313/QĐ-UBND-HC ngày 30/12/2020 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số đánh giá Cải cách hành chính năm 2020 đối với các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn Thành phố. Việc công nhận Chỉ số Cải cách hành chính là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính và là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân theo quy chế Thi đua - khen thưởng của Thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc

            Kết thúc Hội nghị, đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố chứng kiến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ký cam kết việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021; cam kết thực hiện tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính thành phố Sa Đéc hàng năm với Ủy ban nhân dân Thành phố, phấn đấu trong năm 2021 và những năm tiếp theo, thành phố Sa Đéc sẽ là địa phương nằm trong top đầu các huyện, thị xã, thành phố về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

                                                                    Thế Vũ, phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc

Có thể bạn quan tâm