Xuất bản thông tin

null Uỷ ban nhân dân Phường 1 tiếp tục phát huy các mô hình tuyên truyền phục vụ người dân tốt hơn

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Uỷ ban nhân dân Phường 1 tiếp tục phát huy các mô hình tuyên truyền phục vụ người dân tốt hơn

Với vai trò là cấp chính quyền cơ sở gần nhất với nhân dân trên địa bàn trong tất cả các hoạt động đời sống, phát triển kinh tế-văn hóa xã hội. Xác định công tác cải cách hành chính là công tác then chốt trong quá trình xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, phục vụ nhân dân.

Qua đó, Ủy ban nhân dân Phường 1 đã cụ thể hóa nội dung trên bằng nhiều mô hình thiết thực như mô hình tổ chức Lễ đăng ký kết hôn; xây dựng vườn hoa công sở; nhắn tin thông báo tuyên truyền đến hộ gia đình, trong suốt những năm gần đây đã được nhân dân đồng tình đón nhận. Đây cũng là cơ sở để thực hiện việc làm “nói dân hiểu và làm dân tin”.

 

Ông Dương Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Phường 1 đang triển khai mô hình tuyên truyền quyét mã code về thủ tục hành chính đến người dân                                                                         

Năm 2020 được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, Phường 1 tiếp tục cho ra mắt mô hình tuyên truyền đến hộ gia đình bằng hình thức mới, ứng dụng các tiện ích trên điện thoại như việc quét mã code tìm hiểu thông tin sản phẩm... nhưng nay quét mã code để tìm hiểu thông tin cải cách hành chính và các thông tin hữu ích khác. Đây là nội dung thông tin mà đơn vị Phường 1 đang thực hiện việc vận động, tuyên truyền đến các hộ gia đình trên địa bàn nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kép về việc phòng chống đại dịch Covid-19 và các  chỉ tiêu trọng tâm của Phường 1, năm 2020 như việc đẩy mạnh số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3; phòng chống tội phạm; phấn đấu đạt 91,92% số lượng người dân trên địa bàn tham gia Bảo hiểm y tế; đạt tỷ lệ trẻ em trên địa bàn tham gia tiêm chủng mở rộng hàng năm; vận động lao động tham gia làm việc ở nước ngoài có thời hạn….

Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiếp cận thông tin chính thống từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Để người dân có thể hiểu đúng và làm đúng các thủ tục hành chính tránh gây phiền hà phải đi lại nhiều lần. Tính đến cuối năm 2020, Ủy ban nhân dân Phường 1 đã tổ chức tuyên truyền được 8 cuộc với hơn 550 cẩm nang thông tin được phát ra đến tay người dân để sử dụng. Trong năm 2021, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai đến từng hộ dân trên toàn Phường./.

Thế Vũ 

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                              

Có thể bạn quan tâm