Danh mục chính Menu

Cục Thi hành án dân sự

Địa chỉ: Số 07, Lê Văn Chánh, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852584; 0277.3858430, Fax: 0277.3875785

Email: dongthap@moj.gov.vn

Website: http://cthads.dongthap.gov.vnhttp://thads.moj.gov.vn/dongthap

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, thực hiện chức năng thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, có nhiệm vụ giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

1. Quản lý, chỉ đạo về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

a) Bảo đảm việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự;

b) Chỉ đạo hoạt động thi hành án dân sự đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện; hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự cho Chấp hành viên, công chức khác của cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn;

c) Kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện;

d) Tổng kết thực tiễn thi hành án dân sự; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án dân sự theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.

2. Trực tiếp tổ chức thi hành bản án, quyết định theo quy định tại Điều 35 của Luật Thi hành án dân sự.

3. Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự; phối hợp với cơ quan Công an trong việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm chấp hành hình phạt tù và đặc xá cho người có nghĩa vụ thi hành án dân sự đang chấp hành hình phạt tù.

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

5. Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự tại địa phương theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.

6. Giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 173 của Luật Thi hành án dân sự.

7. Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật; báo cáo Tòa án về kết quả thi hành bản án, quyết định khi có yêu cầu.

Ông Vũ Quang Hiện

Sinh ngày: 12/9/1975

Quê quán: xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Lý luận nhà nước và pháp luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Cục trưởng

Ông Bùi Văn Khanh

Sinh ngày: 06/10/1978

Quê quán: xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Cục trưởng

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Vũ Quang Hiện

Cục trưởng

0913887449

hienvq.dtp@moj.gov.vn

Bùi Văn Khanh

Phó Cục trưởng

0946199899

khanhbv.dtp@moj.gov.vn