Danh mục chính Menu

Giới thiệu chung sở tư pháp

GIỚI THIỆU CHUNG SỞ TƯ PHÁP

Trụ sở Sở Tư pháp: số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3851065

Fax: 0277.3853104

Email: stp@dongthap.gov.vn

Website: http://www.sotuphap.dongthap.gov.vn

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nưóc; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Ban lãnh đạo Sở Tư pháp gồm, Giám đốc: bà Lê Thị Hồng Phượng và các Phó Giám đốc: ông Lê Phước Lai, ông Phạm Văn Phong. Thông tin liên hệ0277.3853104.