Danh mục chính Menu

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: số 397, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Email: lienhiephuunghidongthap@gmail.com

Điện thoại: 0277. 3853691; Fax: 0277. 3855301

Website: dufo.dongthap.gov.vn

Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là Liên hiệp) là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Tỉnh; là thành viên của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, có vai trò làm đầu mối trong hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài.

Liên hiệp được bảo đảm về biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động; các tổ chức thành viên của Liên hiệp được hỗ trợ một phần kinh phí gắn với nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

1. Mở rộng quan hệ đối tác nhằm củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Nhân dân tỉnh Đồng Tháp với Nhân dân các nước, trong đó chú trọng đến các nước bạn bè truyền thống, láng giềng.

2. Tham gia vận động, đấu tranh dư luận trên các vấn đề dân chủ, nhân quyền, quảng bá hình ảnh của Việt Nam và tỉnh Đồng Tháp đến với bạn bè thế giới; góp phần thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Đồng Tháp với cá nhân, tổ chức và các nước trên thế giới trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, y tế, xã hội…

3. Hướng dẫn, hỗ trợ các Hội Hữu nghị thành viên trong hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế và công tác phi chính phủ nước ngoài.

4. Nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động hữu nghị, hợp tác nhân dân với các nước và hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Tháp.

5. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương khen thưởng các tổ chức phi chính phủ và cá nhân người nước ngoài có công đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

6. Tham gia vận động, tập hợp kiều bào tài trợ, đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh giao.

Quyền hạn:

1.Thiết lập mối quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với các tổ chức và cá nhân nước ngoài.

2. Đề nghị với các cơ quan chức năng về việc cử đoàn ra nước ngoài và tham gia các đoàn ngoại giao của tỉnh ra nước ngoài, tham gia đón các đoàn nước ngoài đến tỉnh Đồng Tháp trong hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa Nhân dân tỉnh Đồng Tháp với Nhân dân các nước.

3. Tham gia ý kiến trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân và cung cấp các thông tin theo quy định. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới hoạt động và sự phát triển của Liên hiệp.

4. Được mời tham dự các cuộc họp có liên quan đến hoạt động đối ngoại của Tỉnh; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các sở, ngành, các đoàn thể chính trị Tỉnh các huyện, thị, thành phố trong tỉnh có liên quan để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp.

5. Được thành lập các pháp nhân trực thuộc  theo quy định của pháp luật.

6. Được kiến nghị về việc thành lập hoặc giải thể các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân trên địa bàn Tỉnh.

Ông Lê Xuân Hải

Sinh ngày: 10/12/1967

Quê quán: Xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Bích Nga

Sinh ngày: 06/11/1970

Quê quán: Xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ: Phó Chủ tịch

 

Ông Nguyễn Việt Thống

Sinh ngày: 09/5/1976

Quê quán: Xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính chuyên ngành Quản lý nhân sự; Cử nhân Xã hội học; Cử nhân Chính trị ngành Công tác tổ chức

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Xuân Hải

Chủ tịch

0908 135 058

xuanhaidongthap@gmail.com

Nguyễn Thị Bích Nga

Phó Chủ tịch

0918 929 289

nguyenbich70@gmail.com

Nguyễn Việt Thống

Phó Chủ tịch

0919 013 555

nvthong1976@gmail.com

Nguyễn Tấn Cường

Chánh Văn phòng

0917 939 527

nguyentancuongdt@gmail.com