Danh mục chính Menu

Thông tin Thường trực Tỉnh uỷ

Đồng chí Lê Quốc Phong

Sinh ngày: 03/5/1978

Quê quán: Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Sinh học ứng dụng, chuyên ngành Công nghệ sinh học.

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy

Đồng chí Phan Văn Thắng

Sinh ngày: 25/12/1967

Quê quán: xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học Nhà nước

Lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa

Sinh ngày: 27/12/1966

Quê quán: xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Thương nghiệp, Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh