Danh mục chính Menu

Hội Nông dân

Địa chỉ: Số 397 Tôn Đức Thắng nối dài, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Email: hnddt@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 0277. 3851253, Fax: 0277. 3856928

Địa chỉ Zalo: zalo.me/g/ictlgo295

Hội Nông dân tỉnh là cơ quan chuyên trách có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh Đồng Tháp.

+ Nghiên cứu đề xuất: Chủ trương, Nghị quyết, Chương trình phối hợp, Kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp và phong trào nông dân theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy Đồng Tháp và chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định; các chế độ chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích, nhiệm vụ của Hội Nông dân và cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác Hội Nông dân; Sơ kết, Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân theo phân công, phân cấp.

 + Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát: Việc thực hiện các Chủ trương, Nghị quyết, Chương trình phối hợp, Kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; nghiệp vụ công tác Hội theo sự phân công, phân cấp. Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Hội; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, quy định của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo phân công, phân cấp.

+ Giúp việc Ban Thường vụ, Thường trực Hội Nông dân Tỉnh: Quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

+ Thực hiệm các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Hội Nông dân Tỉnh giao.

Ông Lý Văn Giàu

Ngày sinh: 05/5/1978

Quê quán: Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chủ tịch

 

 

Bà Phan Thị Kim Nhung

Năm sinh: 1978

Quê quán: Xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học, Cử nhân Xã hội học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

 

 

Ông Hồ Văn Đạt

Năm sinh: 1966

Quê quán: Phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

 

Ông Trần Văn Hậu

Ngày sinh: 20/8/1972

Quê quán: Xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lý Văn Giàu

Chủ tịch

0946 799 559

lygiautddt@gmail.com

Phan Thị Kim Nhung

Phó Chủ tịch

0939 140 889

kimnhungpn@yahoo.com.vn

Hồ Văn Đạt

Phó Chủ tịch

0917 700 412

hovandatnd@gmail.com

Trần Văn Hậu

Phó Chủ tịch

0918 625 038

haudongthap1972@gmail.com

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Chánh Văn phòng

0907 009 849

mylinhct82@gmail.com